.

2020 - Besturen vanaf de zolderkamer

Aan het eind van vorig jaar liep ik nog dagelijks rond op Schiphol waar ik al bijna 40 jaar werkte. Dat ik een jaar later rond dezelfde tijd alweer 9 maanden wethouder zou zijn kon ik op dat moment niet voorspellen. Maar dat die 9 maanden zo zouden verlopen…tja, dat was wel heel onverwacht.

Wat een jaar

Want wat een jaar was 2020! Na 11 dagen wethouderschap blijkt het coronavirus zich zo snel te verspreiden dat we in lockdown moeten. In plaats van mijn nieuwe kamer in het raadhuis richt ik de zolderkamer als kantoor in. Van daaruit overleg ik al maandenlang met mijn team en de ambtenaren op mijn portefeuilles, neem ik deel aan vergaderingen met andere bestuurders en praat ik per telefoon en beeldscherm met ondernemers en inwoners. En vanuit daar zie ik het allemaal gebeuren: de patiënten aan de beademing in de ziekenhuizen, de enorme druk waaronder zorgpersoneel en handhavers moeten werken, de ouders die hun kinderen thuis lesgeven. En zie ik de ondernemers die vanwege de lockdown hun inkomsten zien slinken. 

Omvallen 

Om die laatste groep te helpen wordt al snel de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aangekondigd. Onze mensen werken keihard om alle Tozo aanvragen van ondernemers te verwerken. Ook richten ze speciale hulppagina’s voor ondernemers in op de gemeentelijke website. Samen zorgen we ervoor dat al die ondernemers snel een voorschot krijgen. Inmiddels zijn we bij Tozo 4 aanbeland en helpen we nog steeds een flink aantal ondernemers het hoofd boven water te houden.

Werk

Door de coronacrisis wordt Haarlemmermeer, vanwege de nauwe band met het hier aanwezige Schiphol, economisch hard getroffen. Niet alleen op de luchthaven zelf wordt de pijn gevoeld maar ook bij al die ondernemingen die van de luchthaven afhankelijk zijn. Hotels, toeleveranciers en  taxichauffeurs om er maar een paar te noemen. Daarom richten we met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam in juni het Werkgevers Servicepunt (WSP) op. Hiermee koppelen we werkgevers die geen werk meer hebben voor hun personeel met werkgevers die zitten te springen om personeel. Ook op Schiphol wordt een dependance ingericht speciaal voor werkgevers in het gebied rondom de luchthaven.

Druk

Het uitvoeren van de Tozo regeling legt behoorlijk wat druk op de ambtelijke organisaties van gemeenten. Een paar weken geleden kwam daar nog de taak voor gemeenten bij om ouders, die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire bij de belastingdienst, te ondersteunen met bestaande regelingen. Natuurlijk willen we deze ouders zo goed mogelijk helpen maar taak blijkt lastig omdat de belastingdienst, vanwege de privacywet, geen gegevens met ons mag delen. We moeten dus zelf op zoek naar de gedupeerden. Een aantal van hen heeft zich inmiddels gemeld en heeft een intake gehad om te zien waar de behoefte ligt. Ook gaat op 1 januari de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van start. Onder deze wet gaan gemeenten nauwer samenwerken met o.a. woningcorporaties, nutsbedrijven. Deze ‘vastelastenpartners’ worden dan verplicht om grote betalingsachterstanden met gemeenten te delen zodat oplopende schulden al vroeg gesignaleerd kunnen worden. Een belangrijke stap in het helpen om inwoners met financiële problemen in een vroeg stadium te helpen maar het betekent nog meer werk voor gemeenten.

Trots

Inmiddels hebben verschillende gemeenten aan de bel getrokken over de toegenomen werkdruk veroorzaakt door dit extra takenpakket vanwege corona en nieuwe wetten. Al vanaf maart werkt (bijna iedereen) noodgedwongen thuis met digitale vergaderingen en zonder collega’s om zich heen. Dit werkt niet heel erg motiverend maar ondanks dat zie ik een enorme wilskracht en passie om alles toch voor elkaar te krijgen. Zie ik dat er desnoods overuren worden gemaakt om te zorgen dat onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk door deze crisis heen worden geholpen. En daar ben ik als wethouder, vanaf mijn kleine zolderkamertje in Hoofddorp vanachter al mijn schermen, best wel trots op! 

2021

Laten we hopen dat 2021 een beter jaar wordt. Dat we het virus snel de kop in weten te drukken en dat het nieuwe normaal weer gewoon het normale wordt. Daarom wens ik iedereen een goede jaarwisseling toe en een gezond en coronavrij 2021!

 

Wethouder Johan Rip

Werk & Inkomen, Economie & Ondernemerschap en Arbeidsmarktbeleid

Gepubliceerd op: 
29 dec 2020