.

Afspraak maken met de burgemeester of een wethouder

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een wethouder? Dat kan op verschillende manieren.

Wat moet u doen?

  • Kijk eerst bij de portefeuilleverdeling bij welke bestuurder uw onderwerp thuishoort. U stuurt daarna een e-mail aan de secretaresse van de bestuurder die u wilt spreken. Het e-mailadres vindt u op de profielpagina van de bestuurder.

  • U kunt ook bellen via 0900 1852 en vragen bij welke bestuurder uw vraag thuishoort.

  • Schriftelijk een afspraak maken kan ook. U stuurt een brief naar: Gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp ter attentie van de bestuurder waar u mee wilt spreken.

  • Tenslotte wordt samen met u gekeken of uw onderwerp inderdaad onder de verantwoordelijkheid van deze bestuurder valt en of het een onderwerp voor het spreekuur is. Zo ja, dan wordt er een afspraak gemaakt. Is het spreekuur niet de juiste plek voor uw vraag? Dan wordt u geadviseerd op welke andere manier u uw vraag of onderwerp onder de aandacht kunt brengen.