Buxusrupsen

Wanneer in het voorjaar de temperaturen weer hoger worden, vormen de rupsen van de buxusmot een probleem. De gemeente doet in het algemeen niets tegen rupsen in de openbare ruimte. Tenzij ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Dit is bij de buxusrups niet het geval. Wel eten ze de buxusplanten kaal. Dit kan invloed hebben op het beeld van de openbare ruimte. Op deze pagina is informatie te vinden om de buxusrups te herkennen en tegen te gaan.

Herkennen van de buxusrups

Een buxusrups is te herkennen aan de volgende kenmerken:

  • zwarte kop
  • felgroen lichaam
  • patroon van zwarte stippen en lichte strepen in de lengte
  • lengte van ongeveer 4 centimeter voor een volwassen rups. Jonge rupsen zijn maar een paar millimeter groot.
In de afbeelding is goed te zien hoe de buxusrups eruit ziet.
De rups van de buxusmot

Het tegengaan van buxusrupsen

De beste manier om buxusrupsen tegen te gaan is door ze met de hand weg te halen. Daarnaast zijn kool- en pimpelmezen natuurlijke bestrijders, omdat zij de rupsen opeten.  Ook zijn buxusrupsen tegen te gaan met Bacillus thuringiensis. Dit is een bacterie die alleen de bladetende rupsen doodt. Helaas doodt deze bacterie ook de rupsen van andere soorten vlinders, maar op de buxus zijn daar meestal niet veel van te vinden.  Spuit  het bestrijdingsmiddel Bacillus thuringiensis echter niet op andere bladplanten zoals brandnetels, omdat daar wel andere rupsen op voorkomen. 

Gebruik geen plantaardige middelen om buxusrupsen tegen te gaan. Dit soort bestrijdingsmiddelen zijn namelijk giftig voor andere diersoorten, zoals mezen en bijen. Het Centrum voor Landbouw en Milieu en de Vogelbescherming doen momenteel uitgebreid onderzoek naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot.