Burgemeester en wethouders portefeuilleverdeling

Het dagelijks bestuur van de gemeente Haarlemmermeer wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders.