.

Verslag bijeenkomst oktober 2020

Op 27 oktober 2020 is er een grondeigenaren bijeenkomst georganiseerd voor het Buitenkaagse glastuinbouwgebied via Microsoft Teams. De avond was gericht op het informeren en in discussie gaan met grondeigenaren over het ruimtelijk raamwerk wat voor het glastuinbouwgebied is voorgesteld. Lees het verslag op deze pagina.

Bij deze online bijeenkomst waren 12 grondeigenaren aanwezig. De avond zag er als volgt uit.

18.45 - 19.00 uur Inloop
19.00 - 19.20 uur Presentatie LIB (Luchthavenindelingbesluit) en glastuinbouw
19.20 - 19.45 uur Presentatie ruimtelijk raamwerk
19.45 - 20.00 uur Koffiepauze
20.00 - 21.00 uur Atelier: toekomst glastuinbouwgebied 2 

De bijeenkomst werd gestart door Gerben Enserink (projectleider visietraject). In de eerste presentatie is er ingegaan op een terugblik naar de vorige bijeenkomst van 22 juni 2020, daarnaast is er een minicollege over de LIB-zones gegeven en werd de planning besproken. In de tweede presentatie heeft Frank Immerzeel (stedenbouwkundige) het ruimtelijk raamwerk voor het glastuinbouwgebied toegelicht en inzicht gegeven in transformatie mogelijkheden.

Atelier

Tijdens het atelier was er ruimte voor vragen en opmerkingen over het ruimtelijk raamwerk. Het ruimtelijk raamwerk werd positief ontvangen. De aanwezigen vonden dat er voldoende aandacht is besteed aan een goede hoofdstructuur en er zijn aansprekende voorbeelden gegeven voor transformatiemogelijkheden. Er is ook een aantal zorgen geuit:

  • Er is geluidsoverlast door vliegverkeer, is recreatie dan wel een geschikte functie?
  • Huidige glastuinbouwondernemers die willen blijven ondernemen, mogen geen hinder ondervinden aan nieuwe functies.
  • Hebben de voorgestelde functies een goed verdienmodel? Over het algemeen geeft woningbouw de meest haalbare plannen.
  • Ondanks dat verrommeling zoveel mogelijk wordt tegengegaan door het voorgestelde raamwerk, moet er wel zorgvuldig naar initiatieven gekeken worden en moet de lengte van de transformatieperiode worden meegenomen om een versnipperd gebied tegen te gaan.

Vragen of opmerkingen aan het projectteam?

De avond is goed verlopen en heeft zowel bij de gemeente als bij de ondernemers in het glastuinbouwgebied tot diverse inzichten geleid. Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit verslag kan er contact gezocht worden met het projectteam van de visie: visie-buitenkaag@haarlemmermeer.nl. De presentaties van de avond zijn op te vragen via dit e-mailadres.