.

Planning visie Buitenkaag

Op deze pagina leest u welk traject de gemeente doorloopt om de visie Buitenkaag op te stellen. Ook vindt u de agenda.

De visie moet duidelijkheid geven over de mogelijkheden voor Buitenkaag op de lange termijn. Ook moet de visie duidelijkheid geven over de ruimtelijke indeling van Buitenkaag: wat kan en mag er ontwikkeld worden in de kern? En ook rondom de kern? De gemeente maakt hiervoor de volgende stappen:

 1. Gebiedsanalyse - deze stap is gedaan
 2. Stakeholdersanalyse - deze stap is gedaan
 3. Gebiedsbijeenkomsten - deze stap is gedaan
 4. Uitgangspunten, thema’s en ontwikkelrichtingen - deze stap is gedaan
 5. Concept visie - deze stap is gedaan
 6. Bijeenkomsten - deze stap is gedaan
 7. Definitieve visie

Er wordt een gebiedsanalyse gedaan. Dat betekent dat de gemeente het gebied onderzoekt. Er worden locaties bezocht en overlegd met bewoners en ondernemers. Met de informatie die hieruit komt, schetst de gemeente een toekomstbeeld voor Buitenkaag. Dit wordt ook wel een visiekaart genoemd. In de onderstaande afbeelding ziet u de route die de gemeente moet afleggen totdat de visie is vastgesteld door de gemeenteraad.

Traject voor visie Buitenkaag

Afbeelding: de stappen die de gemeente doorloopt om de visie Buitenkaag op te stellen

Agenda

 • 11 juli 2019 - participatiebijeenkomst - bijeenkomst is geweest
 • 22 juni 2020 - participatiebijeenkomst grondeigenaren glastuinbouwgebied (op uitnodiging)  - bijeenkomst is geweest
 • maart 2021 - presentatie en ter inzage legging van concept visie
 • Zomer 2021 - definitieve visie en start met bestuurlijke vaststelling