.

Gemaalpark

Op deze pagina staat het voorlopige ontwerp van het Gemaalpark in Buitenkaag.

Het doel van het ontwerp
Het voorlopig ontwerp van het Gemaalpark


Het doel van het ontwerp:

De gemeente heeft als doel dat het Gemaalpark een verbindende openbare ruimte wordt, aan het waterfront van de zuidrand van de Haarlemmermeerpolder. In eerdere participatie voor de visie Ringdijk en Ringvaart is door bewoners al aangegeven dat een gemaalpark wenselijk is. Het park bij het gemaal verbetert de verblijfskwaliteit van deze plek. Daarnaast komt het Leeghwaterbeeld terug en krijgt een zichtbare plek naast het gemaal. Het park wordt een groene en aantrekkelijke verblijfsplek waar recreatie en ecologie samenkomen rondom het rijksmonument Gemaal Leeghwater. Hier kan men genieten van de poldervergezichten en de dynamiek en het schoon van de Kagerplassen ervaren.

Het voorlopig ontwerp van Het Gemaalpark

Hieronder ziet u de plankaart. Op de kaart ziet u onder andere de paden, bomen en beplanting, zitplaatsen en het standbeeld Leeghwater.

Plankaart ontwerp Gemaalpark
Legenda ontwerp Gemaalpark

 

Hieronder staat het ontwerp in een dwarsdoorsnede. Op deze manier is het ontwerp van binnen te bekijken. Van links naar rechts staat de Ringvaart, steiger, fietsstraat, stoep, het parkpad, de bestrating van het park (stratingselement), gras en beplanting. In het stratingselement staat het standbeeld Leeghwater, een watertafel en een zitrand. Vanaf deze zitrand ziet men een ver uitzicht over de polder.

Dwarsdoorsnede ontwerp gemaalpark