Rietensemble

Dit ensemble bestaat uit bouwkavels, gelegen aan de openbare weg Rietsingel. Per kavel kan een grote vrijstaande villa gebouwd worden. Vele composities en variaties zijn mogelijk door het ruime bouwvlak en het relatief vrije welstandsregime.

Stedenbouwkundige voorwaarden

Om een goede harmonie te bereiken tussen het recreatie- en woongebied, is een beperkt aantal stedenbouwkundige voorwaarden van kracht.

 

  • De entree tot de kavel bestaat uit een eigen brug van 4,5 meter breed. De brug maakt deel uit van het architectonische ontwerp. Vanaf de openbare weg tot aan het begin van de brug legt de gemeente voor haar rekening één inrit aan.  Deze is 3 meter breed en 2,35 meter lang, gesitueerd in het midden van de kavel. Bij kavel 1 is de inrit 3 meter breed en 14 meter lang.
  • De erfafscheiding aan de voorzijde van de kavel bestaat bij voorkeur uit een haag of transparant hek. Deze is maximaal 1 meter hoog in bestemming Tuin en 1,20 meter hoog in bestemming Wonen. Aan de achterzijde bestaat de erafscheiding bij voorkeur uit een haag, rietkraag of transparant hek, maximaal 1 meter hoog in bestemming Tuin en 1,20 meter hoog in bestemming Wonen.
  • De erfafscheiding tussen de kavels 2 tot en met 11, en de zijkant van de kavels 2 en 11, is door de gemeente ingeplant met een elzensingel.  Die behoort toe aan de koper en wordt door en voor rekening van de koper onderhouden.
  • Op de achterzijde van de bouwkavels 2 tot en met 9 is door de gemeente een strook grond ingeplant met riet.
  • Op de openbare weg, aan de voorkant langs de kavels, worden 6 parkeerhavens voor bezoekers aangelegd. Op het eigen terrein van de kavels moeten minstens twee opstelplekken voor auto’s aangelegd worden. Een carport wordt aangemerkt als opstelplek. Een enkele garage wordt niet geteld als opstelplek, een dubbele garage telt als één opstelplek.
  • De woning moet op de kavel gepositioneerd worden in het bouwvlak, zoals aangegeven in het bestemmingsplan.
  • Twee-aan-een gebouwde woningen zijn toegestaan.  Dit is aangeduid met [tae] in het bestemmingsplan.

Sfeerafbeelding van wonen aan het water

Meer informatie

Voor meer informatie over de diverse kavels en de verkoopprijzen kijkt u op Funda.