Locatie

De kavels in Boseilanden bevinden zich op een unieke locatie; midden in de natuur en dicht bij vele voorzieningen.
 

Het park

Boseilanden is een natuur- en recreatiegebied met een directe aansluiting op het Haarlemmermeerse bos en het voormalige Floriadeterrein. Als natuurgebied is het onderdeel van een regionale, ecologische verbindingszone. Dieren en planten hebben hier de mogelijkheid zich te verspreiden naar aangrenzende delen van de zone.

Natuurrijk

Boseilanden biedt een droge en natte ecologische verbinding waardoor het aantrekkelijk is voor veel verschillende plant- en diersoorten. De droge gebieden bestaan voornamelijk uit bos. De natte verbindingen bestaan uit gebieden die tot vlak boven de waterspiegel zijn afgegraven. In Boseilanden zijn ecologische oevers (met een geleidelijke overgang van water naar land) en natte velden aangelegd. Deze gebieden vormen een ideaal leefmilieu voor veel planten, vogels en kleine zoogdieren. Als recreatiegebied is Boseilanden vooral afgestemd op bewoners van de aangrenzende wijk Floriande. Boseilanden biedt fiets- en wandelpaden naar de Ringvaart en de landgoedbossen van de Binnenduinrand. Voor jonge en oudere kinderen zijn diverse speelplaatsen ingericht en het gebied kan per kano doorkruist worden.
Luchtfoto Boseilanden


De omgeving

Wie in Boseilanden de natuur ervaart, vergeet dat het natuurgebied centraal in de Randstad ligt. De Amsterdamse binnenstad, Schiphol, maar ook het strand zijn niet meer dan dertig minuten van Boseilanden verwijderd. Als bewoner van Boseilanden profiteert u bovendien van de perfecte infrastructuur van Haarlemmermeer, met aansluiting op grote snelwegen zoals de A4, A9 en A10. In de nabije omgeving vindt u Hoofddorp met een hoog voorzieningenniveau op het gebied van winkels, cultuur, scholen en gezondheidszorg.

kaartje van Hoofddrop en omgeving

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol 

Het wonen in een luchthavenomgeving brengt positieve effecten als werkgelegenheid en bereikbaarheid met zich mee, maar levert soms ook geluidshinder op door het vliegverkeer en de nabijheid van uitvliegroutes. Wie plannen heeft om in Boseilanden te gaan wonen, vindt veel informatie die voor hem of haar van belang is op www.bezoekbas.nl, de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).