Larens ensemble

Dit ensemble bestaat uit twaalf bouwkavels, gelegen aan de openbare weg Larense laan. Per kavel kan een grote vrijstaande villa gebouwd worden, vele composities en variaties zijn mogelijk door het ruime bouwvlak en vanwege het relatief vrije welstandsregime.

Stedenbouwkundige voorwaarden 

Om een goede harmonie tussen het recreatie- en woongebied te bereiken, is een beperkt aantal stedenbouwkundige voorwaarden van kracht: 

 

  • Vanaf de openbare weg tot aan de erfgrens legt de gemeente voor haar rekening één inrit aan. Deze is 3 meter breed en 12 meter lang, gesitueerd in het midden van de kavel. Bij kavel 24 is de inrit 3 meter breed  en 2,35 meter lang.
  • Voor de erfafscheiding tussen de kavel en de openbare ruimte wordt uitgegaan van een haag, waarbij de soort haag vrij is. Om te voorkomen dat de haag een hoge dichte wand wordt, is de hoogte maximaal 1,20 meter. Aan de zuidzijde en aan de oost-westzijde van het ensemble kunnen de hagen maximaal 1,80 meter hoog zijn. 
  • Het parkeren voor bezoekers, waarbij uitgegaan is van zeven plaatsen, kan op de rijbaan plaatsvinden. Op het eigen terrein van de kavels moeten minstens twee opstelplekken voor auto’s aangelegd worden. Een carport wordt aangemerkt als opstelplek. Een enkele garage wordt niet geteld als opstelplek, een dubbele garage telt als één opstelplek. 
  • De woning dient op de kavel gepositioneerd te worden in het bouwvlak, zoals aangegeven in het bestemmingsplan. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn hiervan uitgezonderd. 
  • Twee-aaneen gebouwde woningen zijn toegestaan, waar dit is aangeduid met [tae] in het bestemmingsplan.