Blankenstraat en Verisstraat: opknappen stoep, rijweg, groenvoorziening

Aannemer AW Vessies werkt aan het opknappen van de rijweg, stoepen en parkeerplaatsen van de Blankenstraat en Verisstraat. Ook wordt het groen in de straten aangepakt. Voor de start van de werkzaamheden worden bomen weggehaald, die niet goed groeien.

Als er veranderingen zijn in de planning, leest u dat op deze pagina.

Verwijderen van bomen en planten nieuwe bomen

In de Blankenstraat en de Verisstraat groeien een aantal bomen niet goed. Ook staan er bomen tussen 2 parkeerplaatsen, waardoor het moeilijk is om te parkeren. Deze bomen worden weggehaald. Eerst wordt nog een flora- en fauna-onderzoek gedaan. Op die manier controleert de gemeente dat er geen broedende vogels in deze bomen zitten. 

Voor het weghalen van de bomen heeft de gemeente een kapvergunning. Deze kapvergunning kunt u vinden op de website van Overheid.nl.

Op dit moment bekijkt de gemeente of er net zoveel bomen worden teruggeplant als weggehaald. Dat gebeurt niet op de plekken waar bomen niet goed groeien, door bijvoorbeeld kabels en leidingen onder de grond. Misschien dat er op andere plekken dan nieuwe bomen worden geplant. Hierover staat meer informatie in de bewonersbrief over de overige werkzaamheden die u nog gaat ontvangen. De nieuwe bomen worden in ieder geval na de andere werkzaamheden geplant in het plantseizoen. 

Planning en werktijden

Op 21 april is gestart met weghalen van bomen. Het is nog niet duidelijk wanneer het werk klaar is. De aannemer werkt tussen 07.00 en 16.00 uur.

Er kan helaas niet zonder (geluids)overlast worden gewerkt. Natuurlijk probeert de aannemer zo min mogelijk overlast te veroorzaken. 

Tijdelijk ergens anders parkeren

U kunt niet parkeren in het deel waar wordt gewerkt. Op die plekken worden 'Niet parkeren' borden neergezet. Parkeer uw auto in deze periode ergens anders in de wijk. 

Woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). 

Bewonersbrief overige werkzaamheden

U ontvangt van de gemeente ongeveer 14 dagen voor de start van het werk aan de rijweg, stoepen en parkeerplaatsen. Hierin vindt u meer informatie over werkzaamheden, planning en bereikbaarheid.

Uw contactpersoon

Heeft u vragen? Bel dan naar 0900 1852 en vraag naar Martijn Buitenhuis. Wilt u liever mailen? Dat kan ook: stuur uw bericht naar info@haarlemmermeer.nl en zet 'Blankenstraat en Verisstraat' in de onderwerpregel van uw e-mail.