Blankenstraat en Verisstraat: opknappen stoep, rijweg en parkeerplaatsen

Op 23 augustus start aannemer AW Vessies met werkzaamheden in de Blankenstraat en Verisstraat. We gaan deze straten niet opnieuw inrichten, maar opknappen. De aannemer gaat de rijweg, stoepen en parkeerplaatsen opnieuw bestraten met nieuwe tegels en stenen. Na deze werkzaamheden plant de aannemer een aantal nieuwe bomen.

De planning kan soms iets afwijken van de daadwerkelijke uitvoering van het werk. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren doordat werkzaamheden in de openlucht vaak afhankelijk zijn van het weer.  Voor zo ver mogelijk worden wijzigingen in de planning verwerkt op deze pagina. 

Planning en werktijden

Het werk wordt in fases uitgevoerd. De eerste fase begint 23 augustus, de laatste fase eindigt naar verwachting op 24 december. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 16.00 uur. 

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij rekenen op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. 

De rijweg, stoepen en parkeerplaatsen worden in fases afgesloten

De aannemer begint in de Verisstraat bij huisnummer 99 tot en met 71 en in de Blankenstraat bij huisnummer 31 tot en met 41 en 19 tot en met 29. 

Fase 1      Verisstraat bij huisnummer 99 tot en met 71.
Fase 1a    Blankenstraat bij huisnummer 31 tot en met 41 / 19 tot en met 29.
Fase 2      Verisstraat bij huisnummer 71 tot en met 47.
Fase 2a    Blankenstraat bij huisnummer 17 tot en met 3 / 43 tot en met 63.
Fase 3      Verisstraat bij huisnummer 47 tot en met 29.
Fase 3a    Blankenstraat bij huisnummer 91 tot en met 75 / 95 tot en met 109.
Fase 4      Verisstraat bij huisnummer 29 tot en met 3 / 24 tot en met 4.
Fase 4a    Blankenstraat bij huisnummer 75 tot en met 65 / 109 tot en met 119.
Fase 5      Blankenstraat bij huisnummer 137 tot en met 153. 
Fase 6      Blankenstraat bij huisnummer 135 tot en met 121 / 157 tot en met 171. 
Fase 7      Blankenstraat bij huisnummer 58 tot en met 34.
Fase 8      Blankenstraat bij huisnummer 34 tot en met 26.
Fase 9      Blankenstraat bij huisnummer 26 tot en met 4.

De aannemer weet niet precies hoe lang hij met een bepaalde fase bezig is. Een aantal dagen voordat hij aan een volgende fase begint, stuurt hij de bewoners van die fase een brief. Hierin staat van wanneer tot wanneer de rijweg, stoepen en parkeerplaatsen voor hun deur zijn afgesloten. 

Tijdelijk ergens anders parkeren

In de periode dat er werkzaamheden zijn bij u in de straat, kunt u niet met de auto bij uw woning/bedrijf komen en hier parkeren. U kunt dan ook niet op eigen terrein parkeren. 
Wij vragen u om uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk te parkeren. Uw woning/bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand wel bereikbaar. De aannemer legt tijdelijk loopplanken neer.

Bent u slecht ter been? Dan kunt u een paar dagen voordat de werkzaamheden bij u in de straat beginnen contact met ons opnemen. We zoeken dan samen met de aannemer naar een tijdelijke oplossing.

De woningen (bedrijven) zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). 

Opladen elektrische auto’s 

Heeft u een elektrische auto en een laadpaal op eigen terrein? Dan kunt u hier niet opladen als er werkzaamheden zijn in uw straat. U moet uw auto dan tijdelijk opladen bij een openbare laadpaal. 

Planten nieuwe bomen

In de Blankenstraat en de Verisstraat stonden een aantal bomen die niet goed groeiden. De oorzaak daarvan kan bijvoorbeeld zijn dat er te weinig groeiruimte is door kabels en leidingen die in de grond liggen. Deze bomen zijn weggehaald. We vervangen geen groen door bestrating.  Als de werkzaamheden klaar zijn, plant de aannemer de nieuwe bomen. De beplanting onder de bomen vervangen we ook. De aannemer voert deze  werkzaamheden uit in het plantseizoen (najaar, winter, voorjaar). We verwachten dat deze werkzaamheden half maart 2022 klaar zijn.  Voor de start van de werkzaamheden aan het groen, sturen we nog een brief naar de bewoners. 

Op dit moment bekijken we of we net zoveel bomen terug kunnen planten als we weggehaald hebben. We kunnen geen bomen planten op plekken waarvan we weten dat daar de bomen niet goed kunnen groeien. Maar, misschien kunnen we wel op andere plekken in de wijk of ergens anders in de gemeente nieuwe bomen planten.

Overhangende beplanting 1 week voor start werkzaamheden weghalen 

De aannemer heeft voldoende ruimte nodig om de stoepen opnieuw te kunnen bestraten. Daarom moet de stoep tot aan uw erfgrens (de grens tussen uw terrein en gemeentegrond) vrij zijn. Op veel plaatsen hangt de beplanting boven of over de erfgrens . Wij vragen u om deze overhangende beplanting te snoeien of weg te halen. Doet u dit uiterlijk 1 week voordat de aannemer bij u in de straat begint met de werkzaamheden. Ook staan er soms andere dingen op of over de erfgrens, bijvoorbeeld hekken of potten met planten. Deze ook graag weghalen. 

Hoogteverschil na opnieuw bestraten 

De bodem zakt. Niet alleen de stoepen, rijweg en parkeerplaatsen maar ook uw eigen terrein. Bij het opnieuw bestraten, komen de rijweg, stoepen en parkeerplaatsen weer op de oorspronkelijke hoogte te liggen. Hierdoor kan er een hoogteverschil met uw eigen terrein ontstaan. De aannemer zorgt er voor dat (maximaal) de eerste meter van uw voetpad/inrit op uw terrein aansluit op de nieuwe hoogte. Ophogen van de rest van uw terrein, als dit nodig is, moet u zelf doen. Eigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen van hun eigen terrein en het afvoeren van regenwater op eigen terrein. 

Huisvuilcontainers aan de weg zetten

Op de ophaaldagen van Meerlanden kunt u uw huisvuilcontainer buiten het deel waar de werkzaamheden zijn aan de weg zetten. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan. 

Tijdelijke opslag materialen aannemer

Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer materialen opslaan. Hiervoor wordt een tijdelijke opslag gemaakt in de buurt van de werkzaamheden. 

Uw contactpersoon

Heeft u vragen? Bel dan naar 0900 1852 en vraag naar Martijn Buitenhuis. Wilt u liever mailen? Dat kan ook: stuur uw bericht naar info@haarlemmermeer.nl en zet 'Blankenstraat en Verisstraat' in de onderwerpregel van uw e-mail.