Bewonersbijeenkomst Oude Kruisweg

De gemeente gaat de Oude Kruisweg en het Laantje van Peetoom in Cruquius opknappen. Samen met bewoners en de dorpsraad willen wij er een mooie straat van maken. We nodigen bewoners uit om met ons mee te denken.

Uitnodiging bewonersbijeenkomst

U bent van harte welkom op maandag 9 december 2019 in Dorpshuis, Oude Spaarneweg 57, Cruquius. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 20.30 uur.

Tijdens de bewonersbijeenkomst kunt u het voorlopige plan bekijken. U kunt uw wensen en ideeën bespreken met de medewerkers van de gemeente. Ook kunt u vragen stellen die u misschien heeft.

Uw idee, wens of reactie online doorgeven

De gemeente mag geen papieren reactieformulieren meer gebruiken. Dat komt door de privacywet. Daarom hebben wij een online reactieformulier gemaakt. U kon het reactieformulier tot en met maandag 23 december 2019 invullen.

Alle ideeën, wensen en reacties die wij ontvangen zetten wij in een overzicht. Met deze informatie maken wij een eerste ontwerp. Als het eerste ontwerp klaar is, organiseren wij een nieuwe bewonersbijeenkomst. Bewoners krijgen hiervoor een uitnodiging.

Onderwerpen die in het eerste ontwerp meegenomen worden

Vooraf vragen wij u om alvast na te denken over deze onderwerpen:

  • Hoe gaan we om met parkeren?
  • Waar wilt u dat er bomen geplant worden?
  • Hebt u een idee over de soort bomen? (De uiteindelijke keuze van de soort bomen hangt af van de waterstand. Die is op dit moment nog niet bekend).
  • Hoe kunnen we wateroverlast (als deze er is) tegengaan?
  • Hoe maken we de straat verkeersveiliger?

Gebruik gemeentegrond

Uit onderzoek blijkt dat op verschillende plekken gemeentegrond gebruikt wordt als eigen grond. De gemeente heeft deze grond nodig als zij start met de werkzaamheden.

Bekijk hier de . De rode lijnen in de tekening zijn de lijnen van de erfgrenzen, de kadasterlijnen.
 

Uw contactpersonen

Heeft u vragen over het voorlopige plan? Dan kunt u contact opnemen met Idzard Grovenstein. Heeft u vragen over het gebruik van gemeentegrond, neem dan contact op met Afra Verweij. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0900 1852.

U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag 'plan Oude Kruisweg' of 'gebruik gemeentegrond' in het onderwerp zetten.