Bevolking

Op deze pagina geven wij een doorkijk in de vroegere, huidige en toekomstige bevolkingssamenstelling van Haarlemmermeer. Haarlemmermeer groeide de laatste decennia in korte tijd sterk en schoksgewijs. Door het uitblijven van grootschalige woningbouw kreeg de jarenlange schoksgewijze groei na crisisjaar 2008 voor het eerst geen vervolg. Dit heeft demografische gevolgen.


Publicaties:

Staat van Haarlemmermeer 1
Hoofdstuk 1 van het trendrapport gaat in op de bevolkingssamenstelling en prognose.

Staat van Haarlemmermeer 2
Hoofdstuk 1 van het trendrapport kijkt naar de betekenis van landelijke bevolkingsgroei voor een regio als Haarlemmermeer.


Tabellen:

Aantal inwoners Haarlemmermeer per wijk en kern (1 januari 2019) 

Leeftijdsverdeling Haarlemmermeerse bevolking (1 januari 2019)

Huishoudsamenstelling Haarlemmermeerse bevolking (1 januari 2019)


Externe publicaties en links:

‘Gemeente op maat’
Periodieke publicaties per gemeente met cijfers en analyse/beschrijving over verschillende onderwerpen van het CBS.

Bevolkingstrends
Bevolkingstrends is een online publicatie met artikelen over de demografie van Nederland van het CBS.