.

Stralende winterdag

Een stralende winterdag op Beukenhorst Zuid in januari 2017. De sfeer op het kantorenpark is treffend vastgelegd door fotograaf Jan Aukes.
Op vrijdag 10 februari wordt ‘Taurusavenue 2.0’ feestelijk opgeleverd met de bedrijven die op het kantorenterrein gevestigd zijn. In afstemming met het ‘platform gebruikers Beukenhorst Zuid’ en andere betrokkenen heeft de gemeente de afgelopen tijd verschillende maatregelen genomen. Zo is de middenberm van de Taurusavenue verlaagd en zijn drempels aangebracht om de snelheid te beperken. Bovendien is een extra rijbaan gekomen. Daarnaast zijn voetgangersbruggen aangepast. Om 15.00 uur zullen de bedrijven samen met wethouder Derk Reneman de oversteek van de Zuidtangent voor fietsers en voetgangers bij Scorpius officieel in gebruik nemen.
Gepubliceerd op: 
9 feb 2017