.

Kunst

In het kunstplan voor Beukenhorst-Zuid is gekozen voor een reeks kunstwerken vanuit het perspectief 'de wandelende mens'.
PDFKunstplan Beukenhorst-Zuid (17 MB)

Beeld van Thomas Houseago

In het stationsgebied is in 2004 een markant beeld van Thomas Houseago geplaatst: een acht meter hoge springende figuur die staat op de hoofdas van Beukenhorst-Zuid en altijd zichtbaar vanaf de A4.

Foto van Beeld van Thomas Houseago

De Hoorn des Overvloeds

‘De Hoorn des Overvloeds’ is een beeld van Hans Koetsier dat hij in 1972 in opdracht van de Rijksgebouwendienst maakte voor de Belastingdienst Amstelveen. Het is een drijvende sculptuur van polyester die ronddreef in de vijver van het toenmalige Belastinggebouw aan de Van Heuven Goedhartlaan. Toen het gebouw in 2006 werd afgebroken, werd het beeld aan de gemeente Haarlemmermeer geschonken door Marte Röling, die sinds Koetsier’s dood diens nalatenschap beheert. ‘De Hoorn des Overvloeds’ is als nieuw gerestaureerd en is tijdelijk geplaatst in de vijver voor Southpoint. Zodra er plek en ruimte is wordt het beeld verankerd op de centrale wateras om vervolgens mee op te schuiven met de ontwikkelingen en bouwactiviteiten in Beukenhorst-Zuid tot hij uiteindelijk op zijn definitieve ‘zichtlocatie’ aan de A4 wordt afgemeerd.

Foto van Hoorn des Overvloeds

Philosopher’s Walk

De Geniedijk werd in 1996 door UNESCO opgenomen als Werelderfgoed. Begin jaren 90 was de oorspronkelijke oeverlijn van het Achterkanaal van de Geniedijk ter hoogte van Beukenhorst al opgegaan in een ecologische zone. De ‘Philosophers Walk’ brengt deze oorspronkelijke begrenzing als het ware terug. Het is een wandelas ‘op het water’ die je niet met de voeten kan betreden maar wel in de geest. De inspiratie komt van de ‘Philosophers Walk’ in Kyoto (Japan): een ééntegelig wandelpad langs een gekanaliseerde beek waarop monniken mediterend van tempel naar tempel wandelden. Het oergevoel van de Philosopher’s Walk is hierop gebaseerd: 'een moment van stilte en geestelijke rust in een enorm bedrijvig gebied.'
Karin Daan, die ook het kunstplan voor Beukenhorst maakte, projecteerde een stalen regel exact op de oorspronkelijke oeverlijn van het Achterkanaal en knipte deze in drie delen met twee intervallen. Ieder lijndeel heeft haar eigen thema:
 
  1. Zeven rieten eendenkorven; de lijn is een landingsstrip voor vogels en in de korven kunnen in het voorjaar eenden broeden.
  2. Twee houten banken die op de lijn zijn gemonteerd en waarop je alleen in geest kunt plaatsnemen.
  3. Een ruitvormig plateau, een enigszins gekanteld schuin omhoog staande vlieger van stalen roosters waarop in roestvrijstalen - de hemel weerspiegelende - letters geschreven staat: ‘Hoogte Voor Verre Gedachten’.
Foto van rieten eendenkorven
Rieten eendenkorven

Foto van gekanteld schuin omhoog Staande vlieger van stalen roosters
Vlieger van staande roosters