.

Cradle to cradle

Cradle to cradle (van wieg tot wieg) is een ontwerpconcept van architect William McDonough en chemicus Michael Braungart.
Het principe voor hun ontwerpen ontlenen McDonough en Braungart aan de werking van ecosystemen, waarin het ene organisme een functie heeft voor andere organismen. Hierbij staan kenmerken als samenwerking (symbiose), het dienen als voedsel en onderlinge verrijking centraal.

Cradle to cradle betekent dat producten zo zijn ontworpen dat zij na gebruik op een hoogwaardige manier worden hergebruikt in een nieuw product of een voedende functie hebben (afval is voedsel). Door dit toe te passen in de bouw wordt een zeer duurzaam pand gecreëerd.

Park 20|20, onderdeel van Beukenhorst-Zuid, wordt ontwikkeld volgens het cradle to cradle principe.

Link naar een filmpje waar William McDonough uitleg geeft over cradle to cradle design