.

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan is onderdeel van het stedenbouwkundig plan Beukenhorst-Zuid. Het is een richtinggevend document om de ruimtelijke kwaliteit van gebouwen en openbare ruimte te regelen.
Het PDFbeeldkwaliteitsplan (3.59 MB) is een belangrijke kwaliteitstoets. Iedere deeluitwerking in Beukenhorst-Zuid wordt getoetst aan dit plan met randvoorwaarden en ambities voor de inrichting van de openbare ruimte, de toekomstige gebouwen en de inrichting van uit te geven terrein.

Een heldere water- en verkeersstructuur staat centraal in het plan. Doordat de positie van tuinen, lengte van insteekstraten en singels én de minimale uitgifteregels flexibel zijn, is het plan in staat veranderingen in de markt op te vangen.

Impressie beeldkwaliteit