Bestuurlijke informatie opvragen

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunt u informatie van de overheid opvragen

Bestuurlijke informatie is openbaar, tenzij...

Alle bestuurlijke informatie is eigenlijk openbaar. Wel zijn er uitzonderingen. Iedereen kan om informatie vragen bij de gemeente. De gemeente geeft geen informatie als het bijvoorbeeld om persoonlijke of vertrouwelijke gegevens gaat. Of om informatie waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen bijvoorbeeld het financiële belang van de gemeente.

 

Verzoeken om openbaarheid

De gemeente neemt binnen 4 weken een beslissing op het verzoek om informatie. De beslissing mag 1 keer voor een periode van 4 weken worden uitgesteld. Is de informatie openbaar? Dan ontvangt u die dus binnen uiterlijk 8 weken nadat we uw verzoek ontvangen hebben. Gaat het om informatie over burgers? Dan kan het zijn dat we na het besluit om documenten openbaar te maken nog een korte periode nemen waarin we de documenten nog niet verstrekken. Dit om de burger waarover het gaat, de kans te geven de rechter te vragen de openbaarmaking te verbieden.

 

WOB-verzoek indienen

Een verzoek om informatie vraagt u schriftelijk en ondertekend op. Geef in de brief aan waarover u informatie wilt hebben. Het liefst met een zo precies mogelijke omschrijving van het document dat u zoekt.Stuur uw Wob-verzoek aan:College van burgemeester en wethouders

Gemeente Haarlemmermeer

Postbus 250 

2130 AG HoofddorpVerzoeken per e-mail of fax nemen wij niet in behandeling.