Bestemmingsplannen

Wilt u reageren op een bestemmingsplan? Dat kan binnen de 6 weken dat een plan ter inzage ligt. U kunt ook bekijken of uw plannen passen in het bestemmingsplan van het gebied. Bijvoorbeeld of u een bedrijf mag vestigen.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd. En hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn. Maar ook welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Kan ik op bestemmingsplannen reageren?

Ja, dat kan. Kijk onder de kop 'Welke bestemmingsplannen liggen ter inzage?' op deze pagina. In de tekst van de bekendmaking leest u hoe dat werkt.

Horen er ook andere plannen bij bestemmingsplannen?

Soms liggen er tegelijkertijd met een bestemmingsplan ook andere plannen ter inzage. Dat staat dan in de bekendmaking. Vaak gaat het om een (ontwerp)besluit hogere grenswaarde voor geluid of een (ontwerp)beeldkwaliteitsplan. Ook op deze plannen kunt u reageren.

Welke bestemmingsplannen liggen ter inzage?

Op dit moment liggen er geen plannen ter inzage.

Waar kan ik de bestemmingsplannen vinden die nu gelden?

Geldende bestemmingsplannen bekijkt u op Ruimtelijkeplannen.