Bestemmingsplannen

Wilt u reageren op een bestemmingsplan? Dat kan binnen de 6 weken dat een plan ter inzage ligt. U kunt ook bekijken of uw plannen passen in het bestemmingsplan van het gebied. Bijvoorbeeld of u een bedrijf mag vestigen.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd. En hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn. Maar ook welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Kan ik op bestemmingsplannen reageren?

Ja, elk bestemmingsplan heeft een terinzagelegging. Dat betekent dat u 6 weken heeft om het plan te bekijken en te reageren. In de bekendmakingtekst leest u hoe dat werkt. Hoe u bezwaar maakt tegen een bestemmingsplan leest u ook op de website van de Rijksoverheid.

Horen er ook andere plannen bij bestemmingsplannen?

Soms liggen er tegelijkertijd met een bestemmingsplan ook andere plannen ter inzage. Dat staat dan in de bekendmaking. Vaak gaat het om een (ontwerp)besluit hogere grenswaarde voor geluid of een (ontwerp)beeldkwaliteitsplan. Zo’n plan moet dan vaak ook uitgevoerd worden, om het bestemmingsplan te laten slagen.
 

Welke bestemmingsplannen liggen ter inzage?

Op dit moment liggen onderstaande plannen ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplan Halfweg Machineweg 5 en 6

Het plan verandert de bestemming van wonen naar groen. U kunt reageren tot en met 27 december.

Waar kan ik de bestemmingsplannen vinden die nu gelden?

Geldende bestemmingsplannen bekijkt u op 2 plaatsen:

  1. Op de website Ruimtelijkeplannen.
  2. Via Frontoffice Vergunningen. Bel voor meer informatie met 0900 1852 of vraag per e-mail een kopie aan via info.verg.bp@haarlemmermeer.nl.

Wat kost het aanvragen van oude bestemmingsplannen?

U kunt oude bestemmingsplannen aanvragen. Zo’n aanvraag kost € 14,40 (tarief 2022) per 15 minuten. Ook een deel van deze 15 minuten kost € 14,40.

Combineert u de aanvraag met andere vragen? Dan zijn er per product extra kosten. Dit heet een makelaarsverzoek. 

De kosten voor het aanvragen van bestemmingsplannen op papier zijn 10 cent per bladzijde A4 en 15 cent per bladzijde A3.