Bestemmingsplannen

Wilt u reageren op een bestemmingsplan? Dat kan binnen de 6 weken dat een plan ter inzage ligt. U kunt ook bekijken of uw plannen passen in het bestemmingsplan van het gebied. Bijvoorbeeld of u een bedrijf mag vestigen.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd. En hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn. Maar ook welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Kan ik op bestemmingsplannen reageren?

Ja, dat kan. Bekijk welke bestemmingsplannen nu ter inzage liggen. In de tekst van de bekendmaking leest u hoe dat werkt.

Horen er ook andere plannen bij bestemmingsplannen?

Soms liggen er tegelijkertijd met een bestemmingsplan ook andere plannen ter inzage. Dat staat dan in de bekendmaking. Vaak gaat het om een (ontwerp)besluit hogere grenswaarde voor geluid of een (ontwerp)beeldkwaliteitsplan. Ook op deze plannen kunt u reageren.

Welke bestemmingsplannen liggen ter inzage?

Op dit moment liggen onderstaande plannen ter inzage.

Vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan parkeerregels Haarlemmerliede en Spaarnwoude - partiële herziening

Er is een gedeeltelijke aanpassing nodig van beide paraplubestemmingsplannen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede/Spaarnwoude. Het gaat over het uitgangspunt dat op eigen terrein voldoende parkeerruimte wordt gemaakt. De aanpassing heeft geen gevolgen voor het parkeerbeleid.

U kunt reageren tot en met 4 mei.

Exploitatieplan Badhoevedorp De Veldpost ingetrokken

Gemeente Haarlemmermeer is volledig eigenaar geworden van alle gronden in het exploitatiegebied. Het exploitatieplan is daarom niet meer nodig.

U kunt reageren tot en met 4 mei.

Vastgesteld wijzigingsplan Cruquius Wickevoort 1e wijziging - Dagactiviteitencentrum

Het wijzigingsplan maakt het verplaatsen van het Dagactiviteitencentrum (DAC) mogelijk. De locatie is Spieringweg 801 in Cruquius.

In het bestemmingsplan Cruquius Wickevoort staat de mogelijkheid de bestemmingen Maatschappelijk en Wonen om te draaien. Maatschappelijk wordt wonen en wonen wordt maatschappelijk. Dit wijzigingsplan gebruikt deze mogelijkheid. Op de huidige locatie van het DAC kunnen dan woningen komen.

U kunt reageren tot en met 28 april. 

Voorbereidingsbesluit J.C. Beetslaan Hoofddorp Noord

Dit  besluit maakt verandering van het bestemmingsplan voor de percelen J.C. Beetslaan 99-133 in Hoofddorp mogelijk. Ymere heeft een bouwplan met 32 sociale woningen en acht grondgebonden woningen opgesteld. Dit gebied grenst aan het bedrijventerrein Hoofddorp Noord. Hier zijn bedrijven tot en met milieucategorie 2.1 toegestaan. In een nieuw bestemmingsplan wordt de maximaal toegestane categorie aangepast. Dan kan het woningbouwplan doorgaan.

U kunt reageren tot en met 18 april.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Gasleiding Raasdorp – Sloten

Gaswinning in Groningen wordt afgebouwd. Daarvoor moeten 9 bedrijven in Nederland omschakelen naar een ander soort gas. Om dit mogelijk te maken, zijn aanpassingen in de gasleidingen in en rond Amsterdam nodig. Een deel gasleiding wordt aangelegd in Haarlemmermeer. Dit loopt vanaf knooppunt Raasdorp langs de Schipholweg naar een regelstation in Amsterdam-Sloten. 

U kunt reageren tot en met 12 april. 

Waar kan ik de bestemmingsplannen vinden die nu gelden?

Geldende bestemmingsplannen bekijkt u op Ruimtelijkeplannen.