Bermen en sloten

De gemeente wil dat er meer soorten bloemen, planten, vlinders en insecten kunnen groeien en leven bij bermen en sloten. De onderhoudswerkzaamheden aan bermen en sloten is gestart in de gemeente. Dit loopt van zuid naar noord. Dus van Buitenkaag richting Zwanenburg en Haarlemmerliede & Spaarnwoude.

Bermen

De bermen langs kruisingen en randen van wegen en fietspaden worden vaker gemaaid. Zodat de weggebruiker goed overzicht houdt op de andere weggebruikers. De overige bermen worden in het voorjaar en/of het najaar gemaaid. Bij het maaien van bermen buiten de bebouwde kom, wordt rekening gehouden met de aanwezige planten en bloemen. Bermen met veel bloemen worden pas gemaaid als de zaden van deze bloemen rijp zijn. Zo kunnen de bloemen zich uitzaaien waardoor er meer komen. Bermen met veel bloemen trekken namelijk vlinders en andere insecten aan.  

Werkzaamheden bermen

Half april is gestart met het maaien van kruisingen en randen langs wegen en fietspaden. Als het nodig is, worden deze maaiwerkzaamheden in de maand juli herhaald.   Of een berm 1 of 2 keer per jaar wordt gemaaid, hangt af van de begroeiing. Staan er bijvoorbeeld nog veel hoge grassen en kruiden (zoals distels en brandnetels), dan wordt er 2 keer per jaar gemaaid. Zodra de berm voldoende uitgedroogd is, wordt er nog maar 1 keer per jaar gemaaid. Het gaat dan om bloemrijke bermen. Een beperkt deel van de bermen wordt geklepeld. Dat betekent dat het gewas wordt stukgeslagen en blijft liggen. Dit is niet erg nuttig voor de ontwikkeling van bloemrijke bermen. Op deze manier blijven de bermen namelijk steeds voedingsstoffen krijgen waar vooral hoge grassen en onkruid voordeel van hebben. Daarom wordt dit zogenoemde klepelen zo weinig mogelijk uitgevoerd. Bij de andere manier van maaien wordt de begroeiing gemaaid. Het maaisel blijft een paar dagen liggen en wordt daarna afgevoerd.  

Planning werkzaamheden bermen

De eerste maaibeurt van bermen die 2 keer per jaar worden gemaaid, is op 1 juni gestart en is eind juli klaar. De tweede maaibeurt start samen met het maaien van bermen die maar 1 keer per jaar gemaaid worden. Dit is op 13 augustus en gaat door tot eind oktober.


Sloten

Sloten zorgen voor afvoer van water. De planten in de sloten worden niet meerdere keren per jaar weggehaald. Zolang het water weg kan worden de planten niet weggehaald. Deze maatregelen zorgen voor een betere leefomgeving voor de planten en dieren in de gemeente.  

Werkzaamheden sloten

Het onderhoud van de sloten is onderverdeeld in verschillende categorieën. Volgens deze indeling worden de sloten 1, 2 of 3 keer per jaar geschoond.  

Planning werkzaamheden sloten

Het schonen is half mei gestart en eindigt eind oktober (de sloten van het Hoogheemraadschap) en eind december (de sloten van de gemeente Haarlemmermeer).