.

Uitgangspunten nieuwe Sloterbrug

Haarlemmermeer en Amsterdam willen de verkeersveiligheid en doorstroming van de Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Amsterdam verbeteren. De huidige brug is te smal voor het autoverkeer en wordt als verkeersonveilig ervaren, vooral voor fietsers en voetgangers. Van 12 juni 2019 t/m 24 juli 2019 lag de concept-nota van uitgangspunten ter inzage.

Cartoon van de Sloterbrug

Cartoon: Waarom een nieuwe Sloterbrug?

Samenvatting Nota van Uitgangspunten

Beide gemeenten willen met een nieuwe brug, de verkeersituatie op en in de directe omgeving van de brug verbeteren. Vooral voor fietsers en voetgangers wordt het daardoor veiliger. En de doorstroming voor de auto en het openbaar vervoer verbetert. In de Nota van Uitgangspunten staat de oplossing zoals we deze in grote lijnen willen uitvoeren.

Oplossingsrichting
 

In de oplossingsrichting wordt onder ander gedacht aan:

 • een bredere brug;
 • twee rijbanen voor gemotoriseerd verkeer;
 • Voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer: ieder een eigen baan.

Huidige knelpunten

 • Verkeersveiligheid;
 • Fietsers en voetgangers hebben te weinig ruimte;
 • Geen goede doorstroming;
 • Ervaren verkeersoverlast.

Uitgangspunten nieuwe brug

 • Betere verkeersveiligheid, voor met name de fietser en voetganger;
 • Voldoende ruimte en veilige oversteekmogelijkheden voor de fietser en voetganger;
 • Betere doorstroming autoverkeer;
 • Tegengaan extra sluipverkeer;
 • Betere doorvaarbaarheid onder gesloten brug door;
 • Oude brug blijft zo lang mogelijk in gebruik tijdens bouw nieuwe brug.

Alles over de concept Nota van Uitgangspunten kunt u hier lezen:

Meer informatie

Lees alles over de Sloterbrug, het proces en de planning op de pagina 'Sloterbrug'.