Uitgangspunten en wensen begeleidingsgroep centrumgebied

De BegeleidingsGroep Centrum (BGC) heeft op 24 januari 2018 een lijst met uitgangspunten en wensen voor de centrumontwikkeling van Badhoevedorp opgesteld. Deze lijst wordt ingebracht in de verschillende fasen van het ontwerpproces.
 

Lijst met uitgangspunten

De Lijst met uitgangspunten en wensen is tot stand gekomen op basis van gesprekken van de BGC-leden onderling en met hun respectievelijke achterbannen. De lijst heeft betrekking op zowel het noordelijk als het zuidelijk deel van het centrum en is geordend rond de volgende thema’s:
 
A:  Duurzaamheid en Klimaatbestendigheid (voorkomen hittestress en wateroverlast).
B : Groen en water.
C : Recreëren. 
D : Wonen.
E : Ondernemen en winkelen.
F : Verkeer en parkeren.
G : Kansen en bedreigingen.

Bekijk hier het volledige document: Lijst met uitgangspunten en wensen voor de centrumontwikkeling van Badhoevedorp