Afbeelding: foto van de werkzaamheden, gezien vanaf brug

Start werkzaamheden centrum

05 juli 2023
Badhoevedorp

In Badhoevedorp verandert veel. Ook het centrum verandert. We bouwen bijvoorbeeld nieuwe woningen, bruggen en het Lint. Vanaf juli 2023 werken we op meerdere plekken in het centrum. We maakten een overzicht en een kaart met daarop de plekken waar we werken. Nog niet alle werkzaamheden en datums zijn precies bekend. Zodra er meer bekend is plaatsen we de informatie op onze website, in onze nieuwsbrief en op onze Facebookpagina.

1. Vanaf 2024 passen we delen van de Kamerlingh Onneslaan en Robert Kochstraat aan

Het oostelijk deel van de Robert Kochstraat richten we hetzelfde in als het nieuwe deel. Dus als een 30 km/u straat met klinkers. De Kamerlingh Onneslaan blijft 50 km/u. Tot de brug krijgt de straat grijs asfalt met fietsstroken van rood asfalt. Net zoals de Kamerlingh Onneslaan voorbij de Zeemanlaan. De Robert Kochstraat wordt een zijstraat van de Kamerlingh Onneslaan. Tijdens de werkzaamheden is regelmatig 1 rijbaan gesloten. En moet het verkeer langzamer rijden.  De planning was eerst om deze aanpassing dit jaar al te doen. Doordat er meer tijd nodig is voor de voorbereiding start dit werk in 2024. 

Aanpassing oostelijk deel Robert Kochstraat: 

•    Er komen dezelfde klinkers en de straat krijgt dezelfde breedte als het nieuwe deel van de straat.
•    Het vrij liggende fietspad halen we weg. Fietsers rijden voortaan op de rijweg.
•    Op de plek van het fietspad komt gras.
•    Naast het gras bestraten we de stoep opnieuw. 

2. en 3. Riool en het water van het Lint in Centrum West 

We maken in Centrum West de grond klaar voor de bouw van de woningen van ontwikkelaar AM. Van half juli tot en met oktober 2023 maakte aannemer AW Infrabouw het riool voor de nieuwe woningen. Ook groeven ze hier 200 meter van de sloot van het Lint. 

4. Tijdelijke parkeerplaatsen bij het Medisch Centrum

Deze zijn links van het Medisch Centrum (de kant van Albert Heijn) op de oude A9. Bezoekers parkeren sinds begin augustus op het tijdelijke parkeerterrein. Er komen in 2024 nog 2 gehandicaptenparkeerplaatsen.

5. Centrum Midden 

Deze werkzaamheden zijn nog niet precies bekend. We maken of een tijdelijk smalle sloot of een kademuur met daarnaast water. Dit komt op de plek waar vroeger de A9 was. Zodra we hier meer over weten dan vertellen we dit via onze website, nieuwsbrief en Facebookpaginaexterne-link-icoon. We denken dat we dit in 2024 doen.

6. en 8. De bruggen van het Lint aan de Sloterweg en aan de Pa Verkuijllaan

De bruggen van het Lint komen op de plek van de vroegere onderdoorgang van de oude A9. De brug van het Lint aan de Sloterweg is klaar. De brug aan de Pa Verkuijllaan bouwt aannemer Maas sinds begin januari 2024. Deze is in het najaar van 2024 klaar. Bij het bouwen van de bruggen horen de volgende werkzaamheden: aanpassen van het riool, verleggen van kabels en leidingen, maken van tijdelijke omleidingen en het bouwen van de brug. Tijdens het bouwen van de brug aan de Pa Verkuijllaan zijn daar tijdelijk minder parkeerplaatsen. U kunt het project volgen in de BouwApp bij 'Bruggen van het Lint Badhoevedorp'externe-link-icoon. Ook staat er meer informatie op onze website: haarlemmermeer.nl/verkeerexterne-link-icoon.  

De aannemer werkt zoveel mogelijk met trillings- en geluidsarme apparatuur

De heipalen voor de brug plaatst de aannemer door ‘inwendig te heien’. Zo heeft de omgeving minder last van trillingen. Een bedrijf onderzocht de situatie. Ze verwachten dat er niet te veel trillingen zijn voor de woningen zonder heipalen. Zoals de woningen aan de Sloterweg en Adelaarstraat. Als het nodig is kan de aannemer de trillingen verminderen door de valhoogte aan te passen. De aannemer laat de woningen in de buurt van het heien controleren. De aannemer maakt hiervoor een afspraak met u als uw woning dichter dan op 50 meter afstand staat. Het bedrijf dat de controle doet kijkt of er scheuren en andere kapotte delen binnen en buiten de woning zijn. Deze informatie komt met tekst en foto’s in een verslag. 

7. Riool en het water van het Lint in Centrum Oost 

We maakten van september tot eind 2023 in Centrum West en Oost de grond klaar voor de bouw van de woningen van ontwikkelaar AM. Ook graaft de aannemer de sloot van het Lint. Dit betekent dat er flink wat vrachtwagens moeten rijden die de grond wegbrengen. Ook rijdt er bouwverkeer voor de materialen. Op de plek van de moestuinen komt een tijdelijke weg en een tijdelijk parkeerterrein. Het bouwverkeer rijdt zoveel mogelijk via de Pa Verkuijllaan. 

9. Vanaf 4 maart 2024 maken we een voetpad naast de Meerwende 

Het voetpad begint na de damwand bij de Joes Kloppenburghof en eindigt bij de Robert Kochstraat. 

Wat merkt u van de werkzaamheden? 

De werkzaamheden maken geluid, onder andere door voertuigen en machines. Ook komt er zand, grond en andere materialen vrij. We ruimen dit zo goed mogelijk op. Ook is het voor sommige werkzaamheden nodig dat we straten afsluiten. Normaal werken de aannemers van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 16:00 uur. Mocht het nodig zijn, dan mogen ze van maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur werken. Dit mag volgens de regels van het Bouwbesluit. 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Like van Hulten of Rik storm via telefoonnummer 0900 1852 of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp. “Werkzaamheden Badhoevedorp centrum”.