Spelregels

Participatie geeft verantwoordelijkheid aan twee partijen. Om die reden hebben we voor de participanten én de gemeente een aantal spelregels opgesteld.

Spelregels voor de gemeente 

1. Op de website van Badhoevedorp is voor elke Badhoevedorper te lezen wat, hoe en met wie we in Badhoevedorp participeren.

2. We investeren in verbreding en verjonging van de participantengroep.

3. Het is vanaf de start van het participatietraject voor iedereen duidelijk wat de leidende uitgangspunten zijn waarbinnen ruimte is om te participeren.

4. We zijn duidelijk over het participatieniveau bij de start van het traject: kunnen wij participanten informeren of raadplegen? Of is er een adviserende of co-producerende rol weggelegd?

5. We communiceren Volledig, Eerlijk en Transparant (VET) over wat met input van belanghebbenden gebeurt en wat niet en waarom niet.

6. We scheiden de inhoud van het proces tijdens de participatiebijeenkomsten. 
 

Spelregels participanten

1. We sluiten aan bij de samenwerkingsafspraken, zoals die tussen gemeente en dorps- en wijkraden worden gemaakt. De samenwerkingsafspraken worden momenteel gemaakt, zodra die bekend zijn worden die gepubliceerd.

2. Van de participanten is hun naam en rol openbaar bekend. Wie praat er, namens wie, waarover mee?

3. De participanten die een achterban vertegenwoordigen zorgen zelf voor contact met de achterban. Zij halen zelf informatie op en koppelen ook zelf terug aan hun achterban.

4. Meedoen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het kan voorkomen dat een participant verhinderd is bij een bijeenkomst. We verwachten in dat geval dat een goed geïnformeerde collega vervangt. 

5. Er wordt alleen met de pers gecommuniceerd over het participatieproces, als dit met alle betrokkenen is afgesproken.