Sloop ANWB

Om plaats te maken voor de woningbouw verhuizen ANWB en dochterbedrijf Logicx per 14 januari 2019 naar een nieuwe locatie op Businesspark Osdorp. Na de verhuizing start ANWB direct met de sloop van het oude pand en het verwijderen van de parkeerplaats en verharding. De sloopwerkzaamheden zullen medio maart 2019 klaar zijn. De ANWB zal de overlast voor de omgeving tot een minimum proberen te beperken.

De ANWB zal de overlast voor de omgeving tot een minimum proberen te beperken. Natuurlijk zult u wel merken dat er gewerkt wordt. Graag vragen we hiervoor uw begrip. Voor vragen over de sloop van het terrein kunt u contact opnemen met de heer Groen, projectmanager Vastgoed ANWB, te bereiken via e-mail: ogroen@anwb.nl.

ANWB wegenwacht meldkamer Badhoevedorp in Madurodam

ANWB wegenwacht meldkamer Badhoevedorp in Madurodam. Foto: Wikicommons.


Park & Ride

Behalve de parkeerplaatsen naast het ANWB-pand, wordt gedurende deze periode ook de Park & Ride door Rijkswaterstaat verwijderd. De Park & Ride komt niet meer terug.