Sloop A9

De planning van de sloop hangt samen met de vraag naar grondstoffen. Het zand wordt bijvoorbeeld weer bij andere bouwprojecten gebruikt. Een deel van het asfalt wordt direct hergebruikt in het project door het te vermengen met 30% nieuw asfalt. Rijkswaterstaat informeert de omwonenden ruim voordat de werkzaamheden beginnen. Bekijk de veelgestelde vragen over de sloop op de website van Rijkswaterstaat. Staat uw vraag hier niet bij? Vul dan het Rijkswaterstaat contactformulier in. Of bel Rijkswaterstaat via het landelijke telefoonnummer 0800-8002. Ook kunt u de sloop en ander nieuws volgen via de Facebookpagina Facebook.com/Rijkswaterstaat-omlegging-A9-Badhoevedorp.

Inloopspreekuur

De eerste maanden van 2018 is er wekelijks een inloopspreekuur voor bewoners die vragen of zorgen hebben over de sloop van de oude A9. De koffie staat op woensdagochtend tussen 09.30 en 10.30 uur klaar in het dorpshuis aan de Snelliuslaan. De omgevingsmanager van de gemeente is aanwezig en ook medewerkers van Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie zijn CBB aanwezig. Wij informeren u ook via onze media (website, Facebook en Twitter). De omgevingsmanager Carlinde Adriaanse is het eerste aanspreekpunt voor alle communicatie en participatie rondom de gebiedsontwikkeling A9 in Badhoevedorp, zij is te bereiken via 0900 - 1852 en via ParticipatieBadhoevedorp@haarlemmermeer.nl
 

Overzicht werkzaamheden A9 Badhoevedorp

De aannemer werkt op dit moment voornamelijk aan het doortrekken van de S106 en het afvoeren van zand. Er wordt nu vooral aan de kant van knooppunt Badhoevedorp zand afgevoerd. Het zand wordt in vrachtwagens geladen en over de oude A9 via de S106 en de snelweg afgevoerd naar andere projecten, waaronder op Schiphol. Verder start de bomenkap op de taluds. En worden de vier onderdoorgangen vanaf begin 2018 gesloopt. De aannemer wil hier nog zo lang mogelijk gebruik van maken. De sloop van het viaduct over de hoofdvaart is uitgesteld. De sloop van de A9 wordt uiterlijk februari 2019 afgerond.

Doortrekken van de S106

De S106 wordt doorgetrokken richting Lijnden. De opening was op 8 december. Met het doortrekken van de S106 verbetert doorstroming rond de Schipholweg. Ook ontstaat een betere verbinding met Lijnden en Amsterdam. 

Verwijderen geluidsschermen

Aannemer CBB werkt in westelijke richting. De aannemer graaft het zand af, verwijdert de geluidsschermen en tenslotte wordt ook het groen op het talud verwijderd. De bomen die (vlak) voor het talud – op straat – staan, blijven gewoon staan. Het groen op de taluds moet verwijderd worden om de taluds zelf te kunnen verwijderen. Uiteindelijk blijft er een vlakke strook over, die wordt ingezaaid met gras. Op dinsdag 2 januari is de aannemer begonnen met het verwijderen van geluidschermen tussen de Kamerlingh Onneslaan en de Sloterweg. De werkzaamheden brengen weinig overlast met zich mee, maar er zal een kraan aanwezig zijn om de panelen tussen de palen uit te tillen. De palen worden losgeschroefd en verwijderd. Om te voorkomen dat het bouwterrein vrij toegankelijk wordt, plaatst CBB een bouwhek.

Sloop van de viaducten

De viaducten zijn cruciaal voor de bereikbaarheid van de verschillende wijken van Badhoevedorp. Die blijven dus zo lang mogelijk beschikbaar. Ook de aannemer heeft hier belang bij; het zand wordt namelijk via de oude A9 afgevoerd. De eerste onderdoorgang die de aannemer gaat slopen, is de Plesmanlaan. Dat gebeurt in maart of april 2018. Daarna wordt het volgende viaduct gesloopt; de onderdoorgang PA Verkuijllaan. Zo werkt aannemer CBB richting de Sloterweg en uiteindelijk de Kamerlingh Onneslaan. Per viaduct komt er een Plan van aanpak waarin staat hoe de sloop wordt aangepakt, het verkeer wordt omgeleid en het materiaal wordt afgevoerd. Deze aanpak wordt vooraf besproken met bewoners en bedrijven uit de directe omgeving. Voor elk te slopen viaduct is ook een sloopvergunning nodig. Als het viaduct weg is, wordt de weg weer opengesteld.  Voordat de sloop start wordt de aanwezige kunst onder de viaducten (van de via d’’arte) veiliggesteld.

Sloop van het viaduct over de hoofdvaart uitgesteld

De aannemer sloopt het viaduct over de hoofdvaart (binnen het project bekend als ‘Kunstwerk 1’) niet dit najaar, maar begin 2018. Er zijn twee redenen voor uitstel: het doortrekken van de S106 krijgt voorrang. Daarnaast zijn er andere werkzaamheden bezig op de Akerdijk. We zouden dan met de omleiding van verkeer in de problemen komen. Het moment waarop het viaduct wordt gesloopt, is niet cruciaal voor de overall-planning en heeft dus geen gevolgen voor de oplevering van het project. Zodra bekend is hoe de aannemer het viaduct gaat slopen, nodigt Rijkswaterstaat u uit voor een bijeenkomst waarin ze de werkwijze toelichten. 

Oproep: deelnemers gezocht voor ‘vinger aan de pols’-overleg

Rijkswaterstaat wil bij een groep van vijf tot tien bewoners polsen hoe het er ‘buiten’ aan toe gaat. Vooraf willen ze horen hoe de bewoners van Badhoevedorp de werkzaamheden ervaren. Wat goed gaat en wat kan beter? Rijkswaterstaat zoekt voor dit overleg deelnemers. Het overleg vindt één keer in de zes weken plaats in Badhoevedorp en duurt ongeveer twee uur. Aan het einde van 2018 zijn de werkzaamheden klaar en zal het overleg zich weer opheffen. Heeft u interesse? Meld u dan aan bij gerben.vanden.hurk@rws.nl.

 

Bouwkundige opnames

Rijkswaterstaat en de aannemer gaan ervan uit dat er geen schade wordt veroorzaakt door de sloop van de A9. Uit voorzorg worden er bouwkundige opnames gemaakt van de panden die het dichtst op het te slopen A9 traject staan. Het gaat om een onafhankelijk inventarisatie door Top Expertise BV van de staat van deze woningen. De desbetreffende bewoners hebben hiervan bericht ontvangen. Als u meent dat u door de werkzaamheden schade heeft aan uw bezit, bijvoorbeeld verzakking van de tuin of schade aan uw woning, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Rijkswaterstaat via 0800 8002 of door te mailen. Lees hier de veelgestelde vragen over schade.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de omlegging van de A9. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie.