Sloop A9

De planning van de sloop hangt samen met de vraag naar grondstoffen. Het zand wordt bijvoorbeeld weer bij andere bouwprojecten gebruikt. Een deel van het asfalt wordt direct hergebruikt in het project door het te vermengen met 30% nieuw asfalt. Rijkswaterstaat informeert de omwonenden ruim voordat de werkzaamheden beginnen. Bekijk de veelgestelde vragen over de sloop op de website van Rijkswaterstaat. Staat uw vraag hier niet bij? Vul dan het Rijkswaterstaat contactformulier in. Of bel Rijkswaterstaat via het landelijke telefoonnummer 0800-8002. Ook kunt u de sloop en ander nieuws volgen via de Facebookpagina Facebook.com/Rijkswaterstaat-omlegging-A9-Badhoevedorp.

Inloopspreekuur

De eerste maanden van 2018 is er wekelijks een inloopspreekuur voor bewoners die vragen of zorgen hebben over de sloop van de oude A9. De koffie staat op woensdagochtend tussen 09.30 en 10.30 uur klaar in het dorpshuis aan de Snelliuslaan. De omgevingsmanager van de gemeente is aanwezig en ook medewerkers van Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie zijn CBB aanwezig. Wij informeren u ook via onze media (website, Facebook en Twitter). De omgevingsmanager Carlinde Adriaanse is het eerste aanspreekpunt voor alle communicatie en participatie rondom de gebiedsontwikkeling A9 in Badhoevedorp, zij is te bereiken via 0900 - 1852 en via ParticipatieBadhoevedorp@haarlemmermeer.nl
 

Sloop van de viaducten

De viaducten zijn cruciaal voor de bereikbaarheid van de verschillende wijken van Badhoevedorp. Die blijven dus zo lang mogelijk beschikbaar. Ook de aannemer heeft hier belang bij; het zand wordt namelijk via de oude A9 afgevoerd. De eerste onderdoorgang die de aannemer gaat slopen, is de Plesmanlaan/Rijstvogelstraat. Dat gebeurt na half maart 2018. Daarna wordt het volgende viaduct gesloopt; de onderdoorgang PA Verkuijllaan. Zo werkt aannemer CBB richting de Sloterweg en uiteindelijk de Kamerlingh Onneslaan. Per viaduct komt er een Plan van aanpak waarin staat hoe de sloop wordt aangepakt, het verkeer wordt omgeleid en het materiaal wordt afgevoerd. Deze aanpak wordt vooraf besproken met bewoners en bedrijven uit de directe omgeving. Voor elk te slopen viaduct is ook een sloopvergunning nodig. Als het viaduct weg is, wordt de weg weer opengesteld. 

Sloop viaduct Plesmanlaan

De voorlopige planning van de sloop van het viaduct aan de Plesmanlaan is als volgt:
- de voorbereidingen starten op 12 maart (verkeersmaatregelen en plaatsen borden)
- in de week van 19 maart starten de echte sloopwerkzaamheden
 
Bekijk hier de volledige informatie over de sloop van het viaduct.

Bouwkundige opnames

Rijkswaterstaat en de aannemer gaan ervan uit dat er geen schade wordt veroorzaakt door de sloop van de A9. Uit voorzorg worden er bouwkundige opnames gemaakt van de panden die het dichtst op het te slopen A9 traject staan. Het gaat om een onafhankelijk inventarisatie door Top Expertise BV van de staat van deze woningen. De desbetreffende bewoners hebben hiervan bericht ontvangen. Als u meent dat u door de werkzaamheden schade heeft aan uw bezit, bijvoorbeeld verzakking van de tuin of schade aan uw woning, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Rijkswaterstaat via 0800 8002 of door te mailen. Lees hier de veelgestelde vragen over schade.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de omlegging van de A9. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie.