Sloop A9

De planning van de sloop hangt samen met de vraag naar grondstoffen. Het zand wordt bijvoorbeeld weer bij andere bouwprojecten gebruikt. Een deel van het asfalt wordt direct hergebruikt in het project door het te vermengen met 30% nieuw asfalt. Rijkswaterstaat informeert de omwonenden ruim voordat de werkzaamheden beginnen. Bekijk de veelgestelde vragen over de sloop op de website van Rijkswaterstaat. Staat uw vraag hier niet bij? Vul dan het Rijkswaterstaat contactformulier in. Of bel Rijkswaterstaat via het landelijke telefoonnummer 0800-8002. Ook kunt u de sloop en ander nieuws volgen via de Facebookpagina Facebook.com/Rijkswaterstaat-omlegging-A9-Badhoevedorp.

Inloopspreekuur

Tijdens de sloop van de viaducten in het dorp is er wekelijks een inloopspreekuur voor bewoners die vragen of zorgen hebben over de sloop van de oude A9. De koffie staat op woensdagochtend tussen 09.30 en 10.30 uur klaar in het dorpshuis aan de Snelliuslaan. De gemeente is daarbij aanwezig en ook medewerkers van Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie zijn CBB aanwezig. Wij informeren u ook via onze media (website, Facebook en Twitter). Het projectteam van de gebiedsontwikkeling is te bereiken via 0900 - 1852 en via Badhoevedorp@haarlemmermeer.nl
 

Sloop van de viaducten

De viaducten zijn cruciaal voor de bereikbaarheid van de verschillende wijken van Badhoevedorp. Die blijven dus zo lang mogelijk beschikbaar. Ook de aannemer heeft hier belang bij; het zand wordt namelijk via de oude A9 afgevoerd. De eerste onderdoorgang die de aannemer in maart en april 2018 heeft gesloopt is die van de Plesmanlaan/Rijstvogelstraat. Vanaf 4 juni zijn het Hoofdvaartviaduct en de onderdoorgang aan de PA Verkuijllaan aan de beurt. Zo werkt aannemer CBB richting de Sloterweg en uiteindelijk de Kamerlingh Onneslaan. Per viaduct komt er een Plan van aanpak waarin staat hoe de sloop wordt aangepakt, het verkeer wordt omgeleid en het materiaal wordt afgevoerd. Deze aanpak wordt vooraf besproken met bewoners en bedrijven uit de directe omgeving. Voor elk te slopen viaduct is ook een sloopvergunning nodig. Als het viaduct weg is, wordt de weg weer opengesteld. 

Planning Sloop 2018 (onder voorbehoud)

  • Hoofdvaart viaduct week 23 t/m 35, 4 juni t/m 31 augustus
  • Onderdoorgang Pa Verkuijllaan week 23 t/m 27, 4 juni t/m 4 juli
  • Onderdoorgang Sloterweg week 28 t/m 32, 9 juli t/m 10 augustus
  • Onderdoorgang Kamerlingh Onneslaan week 33 t/m 36, 13 augustus t/m 7 september
  • Nadat de viaducten gesloopt zijn kan het verkeer er weer door, de week na de sloop legt de aannemer de stoepen en eventueel parkeervakken netjes aan.
  • Vervolgens gaat de aannemer nog onder andere zand afvoeren, gras en bloemen inzaaien en op diverse plekken bomen planten. 

 

Bouwkundige opnames

Rijkswaterstaat en de aannemer gaan ervan uit dat er geen schade wordt veroorzaakt door de sloop van de A9. Uit voorzorg worden er bouwkundige opnames gemaakt van de panden die het dichtst op het te slopen A9 traject staan. Het gaat om een onafhankelijk inventarisatie door Top Expertise BV van de staat van deze woningen. De desbetreffende bewoners hebben hiervan bericht ontvangen. Als u meent dat u door de werkzaamheden schade heeft aan uw bezit, bijvoorbeeld verzakking van de tuin of schade aan uw woning, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Rijkswaterstaat via 0800 8002 of door te mailen. Lees hier de veelgestelde vragen over schade.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de omlegging van de A9. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie.