.

Rietveldschool

De Rietveldschool is een openbare basisschool voor Daltononderwijs met ongeveer 630 leerlingen. Voor deze leerlingen is een nieuw gebouw hard nodig. De huidige 2 tijdelijke gebouwen zijn in slechte staat en zijn dringend aan vervanging toe.

Tijdelijk gebouw Rietveldschool

In 2021 startte de bouw en verbouw van de Rietveldschool aan de Einsteinlaan in Badhoevedorp. De meeste leerlingen van de Rietveldschool krijgen tijdens de verbouwing les in een tijdelijk gebouw. Enkele klassen gaan in deze periode naar de Burgemeester Amersfoordtschool en de Plesmanschool. De tijdelijke school staat tussen de Adelaarstraat en Arendstraat.  Het gebouw staat daar 1,5 jaar; van de kerstvakantie 2020 tot en met de zomervakantie 2022. Op 30 oktober 2020 is de omgevingsvergunning voor het tijdelijke gebouw verleend. 

De situatie voor het verkeer is tijdelijk anders

 
We kregen reacties van inwoners over de verkeerssituatie. Zij maakten zich zorgen over de veiligheid van het verkeer. Daar luisterden we naar en we deden aanpassingen. De Adelaarstraat, de Arendstraat en de Roerdompstraat zijn nu straten waar het verkeer van één kant in mag rijden. Verkeer dat de Adelaarstraat inrijdt vanaf de Pa Verkuijllaan, rijdt via de Arendstraat weer weg. Voor deze aanpassing is een verkeersbesluit genomen. 

Kaartje met de tijdelijke Rietveldschool en de straten eromheen. Hierop staat de op deze pagina beschreven route met pijlen aangegeven. Ook staan de parkeerplaatsen op deze kaart.

Kaartje: route voor het verkeer bij de tijdelijke Rietveldschool aan de Arendstraat. Het verkeer rijdt via de Adelaarstraat naar de Arendstraat in 1 richting. De Roerdompstraat is ook 1 richting, naar de Arendstraat.

Ophaaldienst Meerlanden komt op een andere tijd de rolcontainers legen

Het legen van de rolcontainers gebeurt nu op het tijdstip dat ook de school opengaat. Om niet te veel drukte tegelijk te krijgen, komt Meerlanden voortaan op een later moment van de dag. Ze hebben toestemming om tegen de rijrichting in te rijden. In de Roerdompstraat rijdt Meerlanden tegen het verkeer in. 

We houden de verkeerdrukte goed in de gaten en proberen overlast te beperken

De Rietveldschool vraagt ouders hun kinderen met de fiets te brengen als dit kan. Toch kan het tijdens het begin en einde van de schooldag druk zijn. Het gaat om een tijdelijke situatie, uiterlijk tot en met de zomervakantie van 2022. We vragen uw begrip hiervoor. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Myrke van der Meer via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl. Zet ‘Rietveldschool’ als onderwerp in uw mail.