Participatie Park Quatrebras

Participatie en besluitvorming

Op 29 april 2015 is de participatie voor Park Quatrebras en het voorzieningengebied gestart met een ideeënavond over de toekomst van het Park. Via onder andere de nieuwsbrief zijn Badhoevedorpers uitgenodigd om deel te nemen. Daarnaast was er al een begeleidingsgroep voor het voorzieningengebied. Omdat er één integraal ontwerp gemaakt wordt, is er een gecombineerde begeleidingsgroep gevormd die meedacht over het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp.  

Door deze participatie is bijvoorbeeld besloten dat:

 • De noord-zuidroute aan de westkant van het park wordt een wandelroute in plaats van een gecombineerde wandel- en fietsroute;
 • Het grote eiland in de vijver wordt niet verkleind, voor de reigers die daar verblijven;
 • Onderzocht moet worden of de langzaam-verkeersroute door het Lint (in ieder geval gedeeltelijk) een apart voetpad kan krijgen. Door ruimtegebrek is er in de  plannen nu sprake van gedeeld gebruik, dat betekend één pad voor fietsers en voetgangers;
 • Na inspraak van bewoners heeft de gemeenteraad ook besloten het aantal parkeerplaatsen op het parkeerterrein voor het dorpshuis uit te breiden.

Participatie-avonden

Voor het ontwerp van het nieuwe park en voorzieningengebied zijn verschillende participatie-avonden gehouden, onderstaand een overzicht vanaf januari 2016:

 • 21 januari 2016:  De gemeenteraad is akkoord met het schetsontwerp voor het park en voorzieningengebied. Na inspraak van bewoners heeft de gemeenteraad ook besloten het aantal parkeerplaatsen op het parkeerterrein voor het dorpshuis uit te breiden.
 • 10 maart 2016: De begeleidingsgroep met bewoners en vertegenwoordigers van onder meer de dorpsraad, de Sporthoeve, de kinderboerderij en de korfbalvereniging zijn positief over ideeën voor het park en mogelijke oplossingen voor de extra parkeerplaatsen.
 • 29 juni 2016: Het voorlopige ontwerp (V.O.) is besproken met de begeleidingsgroep.
 • 6 juli 2016: Informatiebijeenkomst over het V.O. van park en voorzieningengebied voor belangstellenden en omwonenden. PDFPresentatie informatiebijeenkomst Quatrebras 6 juli 2016 (16.88 MB).
 • 3 oktober 2016: Inloopavond bomen Quatrebras. Bekijk hier de stukken en rapporten van de kapvergunning Quatrebras.
 • 1 november 2016: Het concept definitief ontwerp is aan de begeleidingsgroep voorgelegd.
 • 15 november 2016: Informatiebijeenkomst over het concept definitief ontwerp voor belangstellenden en omwonenden.  


   
 • 16 februari 2017 19.00 - 21.00 uur: Extra inloopavond groen in het dorpshuis.
 • 30 maart 2017: Het concept-definitief ontwerp is door de gemeenteraad als ruimtelijk kader vastgesteld. De Raad heeft geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van het park en voorzieningengebied.
 

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan neemt u contact op met Marianne Filius via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van Park Quatrebras.


De pdf-bestanden op deze pagina opent u bijvoorbeeld met de gratis versie van Adobe Acrobat Reader.