Participatie Lijndenhof Groene Singel

Meedenken over Lijndenhof - Groene Singel

Tijdens de informatiemarkt op 18 maart in het dorpshuis is de participatie voor het ontwerp van Lijndenhof - Groene Singel gestart. Tijdens en na deze datum konden geïnteresseerden in gesprek gaan met het projectteam en zich aanmelden voor de begeleidingsgroep. De begeleidingsgroep Lijndenhof - Groene Singel is vervolgens drie keer bij elkaar gekomen. Er volgt nog een vierde bijeenkomst. Daarmee wordt het participatie traject afgerond.
 
Tijdens de eerste bijeenkomst op 31 mei zijn de kaders besproken, werden vragen gesteld en de eerste ideeën ingebracht. Ook kregen de de participanten uitleg over de twee gebieden: het toekomstige bedrijventerrein Lijndenhof en het groene gebied tussen de nieuwe woonwijk Quatrebras en Lijndenhof.
Tijdens de tweede bijeenkomst op 14 juni hebben de participanten eigen ideeën ingebracht voor de invulling van de Groene Singel.
Bij de derde bijeenkomst op 5 juli heeft de ontwerper het conceptplan gepresenteerd. Met een uitleg over wat van de ingebrachte ideeën wel en niet kan worden ingepast. Voor sommige plannen zijn extra budgetten nodig.

Ingebrachte ideeën
·       Bootcamp (sportvoorzieningen voor volwassenen)
·       Route kan onderdeel uitmaken van hardlooproute (en avondvierdaagse),
        kwiekroute voor ouderen
·       Watertappunt
·       Spelen in de natuur, waterspeelplaats, stapstenen, speelse routes
·       Vlonderpad over het water, verschillende verhardingen (refererend naar blote voetenpad)
·       Voetpontveer

Er volgt nog een vierde en afsluitende bijeenkomst. De door de participanten aangedragen sport-, speel- en andere extra voorzieningen zijn door de landschapsarchitecten van Copijn ruimtelijk ingepast in de Groene Singel. Voor deze onderdelen wordt nog gezocht naar financiële middelen om ze mogelijk te kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van subsidie of crowdfunding.


De begeleidingsgroep bestaat uit de volgende personen: Robert Kamphorst, Gerard Kamphorst, Els Verkaik, Ernst Kuijlenburg, Yvonne de Boer, Mevrouw Blom, André Pijnaker, Mariëtte Bouterse, Bram Schrijnen, Corrine Heizenberg, Jan Jacobse, Laura Wolf, Ivo Wierda, Henk Nijenhuis, Bonnie Chopard, Marc van der Zwet, Hilke de Vries, Carlinde Adriaanse, Rien Hogenhout, Marcel Kooman, Veerander Ghotra.

Begeleidingsgroep Lijndenhof Groene Singel

Agenda

Participatiebijeenkomst najaar 2017, datum nog niet bekend

Bijeenkomsten

  • 5 juli 2017
  • 14 juni 2017
  • 31 mei 2017 
  • 18 maart 2017 - start participatie tijdens informatiemarkt

Documenten

Concept-ontwerp Groene Singel Lijndenhof 5 juli 2017

Inbreng ideeën begeleidingsgroep 14 juni 2017

Presentatie begeleidingsgroep 14 juni 2017

Verslag begeleidingsgroep 31 mei 2017

Impressie Groene Singel boekje 18 maart 2017

Impressie Groene Singel poster 18 maart 2017