.

Participatie De Veldpost

Voor een plan dat aansluit bij de wensen van bewoners zijn twee participatieavonden georganiseerd. De ontwerper heeft de inbreng van deze avonden meegenomen bij het aanpassen van het ontwerp.
  • Op de ideeënavond op 29 oktober 2014 hebben bewoners en toekomstige gebruikers van het gebied inspirerende beelden en ideeën verzameld in collages, teksten en met ‘sfeermeetbalken’.
  • Op de ‘inbreng herkend?’-avond op 1 april 2015 is het voorlopig ontwerp toegelicht. Ook is verkend of de gewenste sfeer in het gebied te herkennen is en of de eerder verzamelde ideeën in het ontwerp terug te zien, of inpasbaar zijn. 

PDFBeeldverslag ideeënavond 29 oktober 2014 (3.56 MB) PDFBeeldverslag inbreng herkend? 1 april 2015 (2.28 MB)