Overdracht A9 zomer 2019

Rijkswaterstaat draagt de oude A9 in de zomer over aan gemeente Haarlemmermeer. Dit is iets later dan verwacht. Voordat Rijkswaterstaat de gronden overdraagt aan de gemeente wordt bodemonderzoek gedaan.


Kwaliteit van de grond

Zo weet de gemeente wat de kwaliteit van de grond onder de oude A9 is. Aan grond waar woningen op gebouwd worden, worden immers strengere eisen gesteld dan aan grond waar een bedrijventerrein komt.
 

Extra bodemonderzoeken en saneringswerkzaamheden

Het bodemonderzoek wordt over het gehele tracé uitgevoerd sinds september, steeds nadat een deel van het terrein was opgeleverd. Recentelijk zijn de laatste opruimingswerkzaamheden afgerond en ook op deze locaties moet bodemonderzoek uitgevoerd worden. Op dit moment is duidelijk dat er op twee locaties gesaneerd moet worden. Die werkzaamheden zijn gestart en zullen naar verwachting eind april gereed zijn. Op andere plekken langs het tracé van de oude A9 vindt nog aanvullend onderzoek plaats. 
 

Overdracht komende zomer

Door de extra tijd die nodig is voor bodemonderzoeken en saneringswerkzaamheden is de grond onder de oude A9 nog niet aan de gemeente overgedragen. Rijkswaterstaat verwacht dat die overdracht komende zomer plaatsvindt. Samen met de gemeente wordt gekeken naar het gevolg van de latere overdracht.
 

Contactpersoon

  • Rijkswaterstaat:
    Gerben van den Hurk, Adviseur Omgevingsmanagement & Communicatie,  telefoonnummer  06-30427238 en e-mail gerben.vanden.hurk@rws.nl
  • Gemeente Haarlemmermeer:
    Bart van Eijk, Omgevingsmanager gebiedsontwikkeling Badhoevedorp, telefoonnummer 0900-1852 en e-mail bart.van.eijk@haarlemmermeer.nl
Gepubliceerd op: 
13 mrt 2019