.

Omlegging A9

Dagelijks passeren 95.000 auto's knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp richting Aalsmeer en omgekeerd. Sinds 10 april 2017 rijdt dit verkeer niet meer door Badhoevedorp, maar over de nieuwe snelweg die ongeveer 600 meter vanaf de rand van de bebouwing ligt. De weg is uitgebreid naar 2x3 rijstroken.

Door de omlegging van de A9 verbeteren de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van Badhoevedorp. Sinds de omlegging loopt de weg ten zuiden van het dorp om de bebouwde kom heen. Het oude stuk snelweg dat nu door het centrum loopt, is gesloopt en daar komen nieuwe woningen, winkels, bedrijven en veel groen. Het tracé van de oude A9 wordt rond de zomer van 2019 aan Gemeente Haarlemmermeer overgedragen.
 

Planning omlegging

Wanneer Wat
Voorjaar 2017
  • Opening hoofdrijbaan A9 vanuit Amstelveen richting Haarlem, de nieuwe A9 is nu in beide richtingen geopend en de oude A9 is vanaf dit moment buiten gebruik
  • Sloop van de oude A9, inclusief verwijderen van het talud
2018 en verder Herontwikkeling vrijgekomen tracé A9 door gemeente Haarlemmermeer
Begin 2019 Oude A9 gesloopt (grootste gedeelte is eind 2018 al klaar)


Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de omlegging van de A9. Meer over de planning vindt u op de website van Rijkswaterstaat

PDFKaart mijlpalen A9 (1.35 MB)

Omlegging A9