.

‘Zonder vertrouwen moet je niet in zo’n club gaan zitten’

“Je moet er wel een béétje vertrouwen in hebben”, zegt Nick van Eijk. Hij maakt deel uit van de Begeleidingsgroep voor het Centrum van Badhoevedorp.


Net als de andere inwoners, winkeliers en ondernemers en vertegenwoordigers van de vereniging Dorpsraad Badhoevedorp die hierin zitten, praat hij al ruim een half jaar mee over het toekomstige centrum van zijn dorp.

"Als je de boel wantrouwt, moet je niet participeren, dan moet je niet in zo’n club zitten."

Ja en amen

In de begeleidingsgroep worden plannen bedacht om het centrum rondom het Lorentzplein te verbeteren. Winkels en supermarkten zijn daarbij onderwerp van gesprek maar zeker niet het enige. Tussen de Kamerlingh Onneslaan en de PA Verkuijllaan komt nu de A9 is omgelegd een gebied vrij voor onder meer woningen. Ook de recreatieve route door het gebied is onderwerp van gesprek in de begeleidingsgroep. Nick van Eijk, die zelf in één van de drie wooncomplexen (Zuiderbogen) aan de Franklinstraat woont, neemt als deelnemer een constructieve opstelling in. Maar dat betekent niet, maakt hij duidelijk, dat zijn inbreng alleen maar uit 'ja en amen' bestaat. De kwieke, sympathieke 84-jarige Badhoevedorper die, zo zegt hij zelf, veel waarde hecht aan omgangsvormen, beleefdheid en fatsoen toont zich juist een kritische inwoner die niet direct in de houding schiet zodra hij met 'de overheid' krijgt te maken. Hij koestert zijn portie gezonde achterdocht, zegt hij, voortgekomen uit ervaringen in het verleden. Dat voorkomt al te grote teleurstellingen, legt hij uit en het houdt hem scherp.

 
Nick van Eijk

Nick van Eijk praat al een half jaar samen met de gemeente over de toekomst van het dorpscentrum. Foto: Jur Engelchor
 

Realist

Nick van Eijk toont zich ook een realist. Hij begrijpt dat de ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum en de beoogde woningbouw ook veel met geld hebben te maken. Hij weet dat de gemeente in de omlegging van rijksweg 9 zo’n 100 miljoen euro heeft geïnvesteerd.

"Logisch dat de gemeente van dat geld zo veel mogelijk wil terugzien."

Hij begrijpt ook dat mede als gevolg van dat gegeven participeren niet hetzelfde is als je wensenlijstje indienen en de gemeente succes wensen met het vervullen van die wensen.

"Alles wordt genoteerd. Dat wel. Maar niet alles wordt gerealiseerd. Dat snap ik donders goed."

"Daar komt nog bij dat in de begeleidingsgroep ook niet iedereen het met elkaar eens is. Er liggen dus verschillende wensenlijstjes op tafel."

 

Band

"Natuurlijk ben ik blij dat die rijksweg nu uit ons dorp is. Maar die vreugde leidt er bij mij niet toe - en ook bij andere Badhoevedorpers niet - dat ik alles wat ervoor in de plaats komt, voor zoete koek slik. Mijn vrouw en ik wonen hier nu 48 jaar. In zo’n lange periode bouw je een band op. Met het dorp, met andere Badhoevedorpers, met winkeliers. Ik ben ook van het type dat bij voorkeur boodschappen doet in Badhoevedorp. Ik betreur dan ook het verdwijnen van bepaalde winkels. Dat is mede het gevolg van internet. Maar dat mensen via hun computer spullen aanschaffen, houd je niet tegen. Die band die ik heb met het dorp is mijn drijfveer bij het participeren. Ook al ga ik op lang niet alle punten mijn zin krijgen, ik blijft erin zitten. Je moet blijven praten, blijven proberen."

Voorgekookt?

Hoewel hij tot dusverre best te spreken is over de sfeer, de gang van zaken in de begeleidingsgroep en de betrokken ambtenaren komen bij hem af en toe toch vragen als deze naar boven borrelen:

"Zou de gemeente niet méér weten? En is niet alles al voorgekookt?" 

Maar om deze vragen met ‘ja’ te beantwoorden, gaat hem te ver. Hij gunt de gemeente nog steeds het voordeel van de twijfel.

"Door de bank genomen is mijn indruk dat we met elkaar al het nodige hebben ingebracht. En dat er wordt geluisterd."

"Wel vond ik in het begin dat er van de kant van de gemeente te snel dingen werden afgekapt. Onder het motto: dat kost te veel geld. Ik denk dan: laat het opborrelen. Uiteindelijk belanden we toch allemaal weer met onze voeten op de grond."

Communiceren

De beperkingen bij het participeren, zegt Nick van Eijk, in ambtenarenland en in de politiek dikwijls aangeduid met ‘de kaders’ zijn luid en duidelijk met de leden van de begeleidingsgroep doorgenomen.

"Maar nog niet of in elk geval onvoldoende met de rest van Badhoevedorp. Daarover zou de gemeente meer en beter moeten communiceren." 

Hij merkt ‘bij de borrel of op straat' dat zijn dorpsgenoten lang niet altijd op de hoogte zijn van de voorgeschiedenis van de omlegging van de rijksweg. Die onwetendheid, gekoppeld aan het feit dat de begeleidingsgroep niet in het openbaar opereert, kan leiden tot indianenverhalen die steevast veel ophef veroorzaken. Ook het feit dat het lokale medialandschap in Badhoevedorp uitdunt, speelt een rol.

Nick van Eijk:

"Het Witte Weekblad is weg. De Westerpost is er nog maar bevat nieuws over Sloten en niet over Badhoevedorp. Blijft over HCnieuws. Die wordt echter slecht bezorgd. Kortom, telkens als er wat berichtgeving is over de begeleidingsgroep, al is het maar een ingezonden brief of een klein stukje, dan heeft dat een enorme impact. Of wat er nu geschreven staat, klopt of niet."

Kulverhaal

"Dan lees je dat er is gelekt uit de begeleidingsgroep en dat er flats van zeven verdiepingen bij het centrum komen en dat alles alleen maar om geld draait. Ik denk dan: als wat er wordt geschreven de waarheid is, hoe erg is dan lekken? En als over hetgeen is gelekt nog nooit zo is gesproken, dan is het toch een kulverhaal? Maar bij gebrek aan informatie en kennis gaan zulke verhalen een eigen leven leiden."

Nick van Eijk maakt ook het omgekeerde mee: dat hij op straat tegen informatie en nieuws aanloopt waarover in de begeleidingsgroep met nog geen woord is gesproken. Dat alles bij elkaar zet hem aan tot dit advies aan de gemeente:

"Vertel aan de andere inwoners méér over de plannen voor het centrum. Komen er appartementen boven de winkels? Waar? En hoe hoog dan?"

Informatiemarkt Badhoevedorp

Er is op zaterdag 7 april een informatiemarkt in het dorpshuis in Badhoevedorp. Er zijn weer veel leuke dingen te doen én een heleboel informatie te krijgen over onder andere de sloop van viaducten en het centrum.

Gepubliceerd op: 
27 mrt 2018