.

Werkzaamheden Park Quatrebas

De komende jaren vinden er veel ontwikkelingen plaats in Badhoevedorp op het gebied van wonen, groen, water, fietspaden, wegen, sport en andere voorzieningen. Wij begrijpen dat het werken hieraan voor de huidige bewoners ook overlast geeft. Wat kunnen de bewoners in de omgeving van Park Quatrebras de komende tijd allemaal verwachten?
 


De aanleg van het park en voorzieningengebied

Het eerste deel van het park is aangelegd. Het overige deel volgt als de oude A9 verwijderd is én na de bouw van het eerste deel van de woonwijk in Quatrebras. Het gras in het park is ingezaaid, maar door de droogte moet dit nog een keer gebeuren. De paden in het park bestaan tijdelijk uit half verharding. Als de grond is ingeklonken kan de aannemer ze in het najaar asfalteren. Dan kunnen ook bezoekers met een rollator of een rolstoel weer goed gebruik maken van het park. Eind van het jaar zal het Franse plein tussen het dorpshuis en de kinderboerderij worden aangelegd. Het parkeerterrein voor het dorpshuis wordt pas opnieuw aangelegd als de nieuwbouw van de Rietveldschool gereed is. Volgens de huidige planning zal dat in de eerste helft van 2020 zijn.
 


Honden uitlaten

Het park is geen losloopgebied meer. Bij de in- en uitgangen zijn hondenpoep bakken geplaatst.  Er is een tijdelijk losloopgebied bij het ANWB- gebouw en we doen hard ons best om het toekomstige losloopgebied op de overgang tussen het Lint en het zuidelijkste puntje van het park in ieder geval tijdelijk open te stellen. Deze losloopgebieden blijven zolang mogelijk open, maar dit is ook afhankelijk van de werkzaamheden.

 
Ganzen

Nu het park open is, valt het op dat hier veel ganzen lopen. Het kan zijn dat de werkzaamheden in de buurt de ganzen meer hebben geconcentreerd. Wij treden in principe niet tegen de ganzen op, maar de eieren worden geolied, waardoor langzamerhand de ganzenpopulatie zal verminderen. De oevers zullen de komende tijd worden gebruikt door ganzen, zwanen en eenden. De aalscholvers en reigers zoeken meer de bomen op.

 
Woningen Park Quatrebras

In de nieuwe woonwijk Park Quatrebras komen ongeveer 550 woningen van ontwikkelaars AM en Bohemen. De wijk bestaat uit drie deelplannen: A, B en C. De verkoop van woningen door Bohemen in deelplan A is in oktober 2017 gestart. De meeste woningen zijn inmiddels verkocht en de bouw start in september/oktober. AM is op 13 juli gestart met de verkoop van de woningen in dit deelplan. Zij starten eind dit jaar met de bouw. In deelplan A komen zo’n 180 woningen. AM en Bohemen openen bij de start van de bouw een meldpunt.

 
Maatregelen tijdens de werkzaamheden

  • Er is een omleiding voor fietsers en scooters in verband met de afsluiting van het Anemoonpad.
  • Tijdens de sloop en andere werkzaamheden hebben de aannemers van de gemeente opdracht om de wegen zoveel mogelijk nat te houden om opstuivend zand te voorkomen.
  • Aannemers mogen volgens de wet Bouwbesluit bouw- en sloopwerkzaamheden uitvoeren zowel op werkdagen als op zaterdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Helaas is de afgelopen tijd gebleken dat dit niet altijd wordt opgevolgd. Wij houden de vinger aan de pols. Mocht u zelf overlast ervaren dan horen wij dit graag.
 

Anemoonpad blijft nog afgesloten

Het Anemoonpad blijft – in tegenstelling tot eerdere berichten - tot na de bouw van de woningen naast het pad afgesloten.  Dit heeft te maken met vertraging bij de voorbereidende werkzaamheden voor leidingen en rioleringen het inmiddels al bijna starten met de bouw van de woningen. Daardoor is het niet veilig om het pad weer te openen. De parkeervakken en voetgangerspaden kunnen wel gebruikt worden. De gebruikers van het fietspad kunnen de bestaande omleidingsroutes volgen. Als de bouw van de woningen naast het Anemoonpad klaar is kan de gemeente het fietspad weer aanleggen volgens de afspraken die gemaakt zijn met de bewoners. Dat zal eind 2019/begin 2020 zijn, of zoveel eerder als de nieuwe woningen klaar zijn.
 

Meer informatie:

  • Bewoners van een groot deel van de Bloemenbuurt hebben een brief met informatie over de werkzaamheden ontvangen.
  • Vindt u op deze website, op Facebook.com/Badhoevedorpinontwikkeling en  Twitter.com/BadhoevedorpA9.
  • In de folder over de gebiedsontwikkeling.
  • Bekijk de planning van de gebiedsontwikkeling op een grote kaart in het dorpshuis en binnenkort ook op de bouwhekken (bijvoorbeeld bij Albert Heijn) in het dorp. In het dorpshuis kunt u ook op een informatiezuil de website en animaties van de plannen bekijken.
  • Wij publiceren informatie in de Informeer. De Informeer vindt u in de HCnieuws. Mocht u deze niet ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan de krant zelf: via hcnieuws.nl/formulier/klachtenformulier-1
 

Waar kan ik terecht met vragen over de werkzaamheden?

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met Paul Dirks of Marianne Filius via telefoonnummer 0900 1852 of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. o.v.v. “werkzaamheden Park Quatrebras”.

 
Gepubliceerd op: 
16 jul 2018