.

Vleermuiskasten in Wandelbos

Het Wandelbos en de atletiekbaan bij het Anemoonpad veranderen in een nieuw park en een woonwijk. Het nieuwe park loopt door tot op de huidige A9 en wordt het middelpunt van de wijk. In het gebied zitten in enkele bomen ruige dwergvleermuizen. Een aantal van die bomen, waar de vleermuizen zitten, gaat verdwijnen. De gemeente hangt vleermuiskasten op om het verdwijnen van plekken voor vleermuizen te compenseren. Er worden ruim meer vleermuiskasten in bomen ophangen dan er bestaande plekken voor vleermuizen verdwijnen. Ook komen er ook verschillende soorten kasten, zodat de vleermuizen kunnen kiezen.De kasten worden in juni opgehangen. Als de kasten hangen, kunnen de vleermuizen er alvast aan wennen en weten ze de kasten later te vinden.

Badhoevedorp Quatrebras locaties vleermuiskasten

Locaties vleermuiskasten

Nieuw water voor gewone dwergvleermuizen

Behalve ruige dwergvleermuizen, komen er in het Wandelbos en omgeving ook gewone dwergvleermuizen voor. Deze vleermuis haalt zijn eten bij de vijvers. Daar vangen ze insecten boven het water. Omdat een deel van het water waar de vleermuizen hun voedsel halen wordt gedempt om ruimte te maken voor woningbouw, wordt er eerst nieuw water gegraven. Dit water komt richting het oude / huidige tracé van de A9 en bij de kinderboerderij. Het graven van nieuw water begint naar verwachting eind 2016 of begin 2017.
Meer informatie over vleermuizen? Zie www.vleermuis.net.

Voorbeeld van een vleermuizenkast

Voor vragen over vleermuizen in de omgeving van het Wandelbos kunt u contact opnemen met Henk Nijenhuis, polderecoloog van de gemeente Haarlemmermeer, via het algemene telefoonnummer 0900 1852.

Gepubliceerd op: 
19 apr 2016