Nieuwe stap voor Badhoevedorp Centrum

Deel deze pagina
Er wordt hard gewerkt aan plannen voor een mooi, nieuw centrumgebied in Badhoevedorp. Het definitief stedenbouwkundig ontwerp (DSO) is nu klaar. De gemeente wil graag van de Badhoevedorpers horen wat zij ervan vinden.
Het stedenbouwkundig ontwerp geeft in hoofdlijnen aan wát er in het nieuwe centrum komt en wáár. Het gaat om woningen en winkels, een plein, straten, parkeerterreinen en eventueel een gezondheidscentrum. Er staat ook in ook hoe groot en hoe hoog de gebouwen worden, maar nog niet hoe alles er precies uit gaat zien.
Winkels Badhoevedorp

Het winkelcentrum is verouderd en krijgt een mooie opknapbeurt. Foto: Margo Oosterveen
 

Gezamenlijke inspanning

Vernieuwing van het centrum is onderdeel van de ontwikkeling van heel Badhoevedorp. De omlegging van de A9 maakt het mogelijk van het dorp weer één geheel te maken met een echt hart. Het huidige winkelcentrum is verouderd en rommelig en kampt met leegstand. Plannen maken voor het centrumgebied is ingewikkeld omdat het vastgoed in handen is van veel verschillende eigenaren. Voor het eerst is er nu een samenhangend stedenbouwkundig ontwerp gemaakt, dankzij de gezamenlijke inspanning van vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en gemeente, en in overleg met bewoners en ondernemers. De gemeente en eigenaren investeren de komende jaren veel in de gebouwen en de openbare ruimte om het dorp een flinke impuls te geven.

Plein

Een dorpsplein is al jarenlang een wens van veel Badhoevedorpers. Dat wordt dan ook het hart van het nieuwe centrum. Rond het plein komen winkels en horeca met daarboven woningen. Er komen drie supermarkten. Alleen de ingangen, en dus niet de winkelramen, van de supermarkten liggen direct aan het plein, zodat daarnaast ruimte is voor een gevarieerd en levendig aanbod van grotere en kleinere zaken. In totaal komen er ruim tweehonderd nieuwe woningen in het centrumgebied: grotendeels appartementen, maar ook eengezinswoningen. De maximale hoogte van de bebouwing rondom het nieuwe plein zal vergelijkbaar zijn met de hoogte van de drie Zuiderbogen flats iets verderop. Waar het nieuwe centrumgebied grenst aan de bestaande woningbouw neemt de bouwhoogte af voor een betere overgang naar de bestaande grondgebonden gezinswoningen.

Aan het Lint

Met de fiets is het centrum straks goed en veilig bereikbaar via het zogeheten Lint, een nieuwe groene fiets- en wandelroute op de plek waar eerst de A9 liep. Dit Lint verbindt de groengebieden van Badhoevedorp met de nieuwe woonwijken en het centrum. Vanuit alle windrichtingen is het centrum ook met de auto goed te bereiken. Er komen drie nieuwe parkeerterreinen voor bezoekers. Bewoners parkeren op hun eigen terrein, in een parkeergarage onder de gebouwen, of een parkeerdek erbovenop.

Verdere uitwerking

Het definitief stedenbouwkundig ontwerp is nog niet helemáál definitief. Het ligt nu klaar voor alle inwoners van Badhoevedorp om hierop te kunnen reageren. Op grond van de reacties wordt het plan nader beschouwd en kunnen planaanpassingen worden gedaan. Daarna werken ontwikkelaars en de gemeente de plannen verder uit en kan de formele bestemmingsplanprocedure starten.

Reageren op het stedenbouwkundig ontwerp

Het definitief stedenbouwkundig ontwerp is te bekijken via haarlemmermeer.nl/badhoevedorp of in het dorpshuis van Badhoevedorp aan de Snelliuslaan, in het servicecentrum in Halfweg of het raadhuis in Hoofddorp. De gemeente nodigt alle Badhoevedorpers van harte uit om te reageren. Dat kan tot en met 23 september 2018. Er is een speciaal reactieformulier met daarop ook voorbeelden van sfeer en architectuur. De reacties worden bestudeerd, gebundeld en van commentaar voorzien en samen met het (eventueel aangepast) ontwerp aan het college van B en W aangeboden. Tijdens een informatiemarkt in Badhoevedorp op 15 september wordt het stedenbouwkundig ontwerp toegelicht.

Gepubliceerd op: 
22 aug 2018