Eerste stap tot onteigening Groene AS moet opnieuw

Deel deze pagina
Op en rondom de oude A9 in Badhoevedorp komen nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen. Een van de vijf deelgebieden van die ontwikkeling is sportpark De Veldpost, met daaraan grenzend de Groene AS. Het verzoek tot onteigening van een deel van dit gebied moet opnieuw.

Een deel van de gronden van De Veldpost en de Groene AS is eigendom van een particuliere belegger. De gemeente wil de gronden in bezit krijgen om door te kunnen met de ontwikkeling. De Groene AS wordt een strook nieuwe natuur voor iedereen. Omdat openbaar groen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, is het geen optie om dit groen door de huidige eigenaar te laten aanleggen en onderhouden. 

Bestemmingsplan

Sinds 2011 is er met de eigenaar al veel gesproken om er samen uit te komen en de grond over te nemen. Maar die ‘minnelijke’ aanpak heeft nog niet tot overeenstemming geleid. Daarom is er een procedure voor onteigening gestart. Hiervoor is een Koninklijk Besluit nodig en de gemeenteraad moet daarvoor een verzoek indienen. Een van de stukken die bij dat verzoek moet worden aangeleverd is het bestemmingsplan. In het geval van de gronden van de Groene AS is dat het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost. De gemeente heeft de laatste, herziene versie daarvan aangedragen. Maar het blijkt nu dat dit de oorspronkelijke versie van het bestemmingsplan had moeten zijn. Om dit te herstellen is het niet voldoende om het juiste stuk na te sturen. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd een nieuw verzoekbesluit te nemen om de onteigening van de gronden voor de Groene AS te kunnen opstarten. De onteigening van de gronden voor sportpark De Veldpost loopt gewoon door.

Een Koninklijk Besluit is de eerste stap in een onteigeningsprocedure. Tegelijk met die procedure gaan de onderhandelingen over de grond door. De gemeente wil de grond het liefst op de minnelijke manier verkrijgen, zodat onteigening uiteindelijk niet nodig is. 

Gepubliceerd op: 
19 sep 2019