.

Losloopgebieden

Tijdelijke losloopgebieden A9

Sinds 16 juli 2019  is de grond van de oude A9 eigendom van de gemeente. Op sommige delen zijn tijdelijke hondenlosloopgebieden aangelegd. Bij de Plesmanlaan komt een klimaatbos met bloemenrand en wandelpad. En vanaf daar tot aan de knoop A4/A9 komt een hondenlosloopgebied. Bij de kruispunten komen enkele bankjes en prullenbakken.  Tussen de Kamerlingh Onneslaan en Lijnden is ook een hondenlosloopgebied. Dit heeft nu een tijdelijke inrichting maar wordt op termijn definitief aangelegd. Dat houdt in dat de paden nu nog gemaaid worden en/of uit houtsnippers bestaan en later als het Lint hier aangelegd wordt, worden de paden breder en geasfalteerd.

De hondenlosloopgebieden in Badhoevedorp gaan veranderen

Dit is te zien in de onderstaande kaart die de toekomstige situatie weergeeft. Op de kaart staan de losloopgebieden in Quatrebras, Lijndenhof, De Groene Zoom en De Veldpost.

Toekomstige losloopgebieden Badhoevedorp

Kaart toekomstige losloopgebieden Badhoevedorp (bekijk de kaart in het groot, pdf)  

Planning aanleg nieuwe losloopgebieden

  1. Groene Singel – In de loop van 2020
  2. Veldpost West – In de loop van 2020
  3. Het Lint Quatrebras – Begin 2020
  4. Veldpost Oost – Nog niet bekend
  5. Schuilhoeve – Nog niet bekend