“Laten we een succes maken van Badhoevedorp”

Eind vorig jaar heeft de gemeente Haarlemmermeer een plan vastgesteld voor het nieuwe dorpscentrum van Badhoevedorp. Het gaat om het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) met de hoofdlijnen voor Badhoevedorp centrum. De raad besprak dit plan op 14 februari. Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling Mariëtte Sedee, wil er een succes van maken.


Door de omlegging van de A9 is er eindelijk ruimte voor een lang gekoesterde wens in Badhoevedorp: een nieuw dorpscentrum. Volgens het DSO wordt het een compact centrum rondom een centraal plein aan weerszijden van de Zeemanlaan. Hiervoor wordt de Zeemanlaan voor doorgaand verkeer afgesloten.

Wethouder Sedee:

“Er zijn mensen die zich daar zorgen om maken. Zij vragen zich af of de hulpdiensten er nog wel door kunnen. Maar met hulpdiensten wordt altijd rekening gehouden. Er komt nog een integraal plan voor de beste verkeerscirculatie voor snel en langzaam verkeer. Dat is een van de onderdelen die we de komende tijd gaan uitwerken.”

Foto van wethouder Mariëtte Sedee

Wethouder Mariëtte Sedee. 

In het DSO zijn winkelen, verblijven, ontmoeten en wonen gecombineerd. De bestaande panden maken plaats voor nieuwe winkels met daarboven woningen rondom een dorpsplein. Het plein komt in directe verbinding te staan met ‘het Lint’, de nieuwe recreatieve wandel- en fietsroute op de plek van de oude A9.

Wethouder Sedee:
 

“We willen het centrum van Badhoevedorp nieuw leven inblazen. De drie bestaande supermarkten krijgen een plek in het compacte centrum. Op het moment dat daar de loop in komt, kunnen de kleine, gespecialiseerde winkels daarvan profiteren. Daarnaast is er ruimte voor horeca, plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Boven de winkels komen appartementen die passen bij de maat en schaal van Badhoevedorp. Ik heb er alle vertrouwen in dat het een goed centrum wordt.”

Dat geldt nog niet voor iedereen. Tijdens de het sessiedebat met raadsleden spraken liefst acht mensen in.

De wethouder: 

“Dat geeft wel aan hoe belangrijk het nieuwe centrum is voor de inwoners, vastgoedeigenaren en winkeliers in Badhoevedorp. Het is duidelijk dat niet iedereen krijgt wat hij of zij had gewild. Maar er is ruimte om over de details met elkaar te spreken.”

In het DSO staan immers de kaders. De volgende stappen gaan over de invulling in deelplannen en beeldkwaliteitsplannen.

Wethouder Sedee:

“Die gaan we samen met de winkeliers, de bewoners, de dorpsraad, Bezorgd Badhoevedorp, de vastgoedeigenaren maken. Iedereen die mee wil praten over hoe het eruit moet gaan zien nodig ik nogmaals van harte uit om mee te doen.”

De nieuwe wethouder wil vooruit.

“We moeten elkaar op een positieve manier zien te vinden om te kijken hoe we Badhoevedorp zo mooi mogelijk kunnen gaan maken.”

Met vastgoedeigenaren, leden van de dorpsraad Badhoevedorp en van Bezorgd Badhoevedorp is zij al in gesprek gegaan.

“We zullen kijken of mensen interesse hebben voor nieuwe vormen van participatie, zoals tijdens de raadssessie werd voorgesteld. Misschien is het daar wel tijd voor. Laten we van Badhoevedorp een succes maken.”

Gepubliceerd op: 
26 feb 2019