.

Inspraak uitgangspunten nieuwe Sloterbrug

Haarlemmermeer en Amsterdam willen de verkeersveiligheid en doorstroming van de Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Amsterdam verbeteren. De huidige brug is te smal voor het autoverkeer en wordt als verkeersonveilig ervaren, vooral voor fietsers en voetgangers. Van 12 juni 2019 t/m 24 juli 2019 kunt u reageren op de concept-nota van uitgangspunten.

Cartoon nieuwe Sloterbrug

Cartoon: Waarom een nieuwe Sloterbrug?

Samenvatting Nota van Uitgangspunten

Beide gemeenten willen met een nieuwe brug, de verkeersituatie op en in de directe omgeving van de brug verbeteren. Vooral voor fietsers en voetgangers wordt het daardoor veiliger. En de doorstroming voor de auto en het openbaar vervoer verbetert. In de Nota van Uitgangspunten staat de oplossing zoals we deze in grote lijnen willen uitvoeren.

Oplossingsrichting
 

In de oplossingsrichting wordt onder ander gedacht aan:

 • een bredere brug;
 • twee rijbanen voor gemotoriseerd verkeer;
 • Voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer: ieder een eigen baan.

Huidige knelpunten

 • Verkeersveiligheid;
 • Fietsers en voetgangers hebben te weinig ruimte;
 • Geen goede doorstroming;
 • Ervaren verkeersoverlast.

Uitgangspunten nieuwe brug

 • Betere verkeersveiligheid, voor met name de fietser en voetganger;
 • Voldoende ruimte en veilige oversteekmogelijkheden voor de fietser en voetganger;
 • Betere doorstroming autoverkeer;
 • Tegengaan extra sluipverkeer;
 • Betere doorvaarbaarheid onder gesloten brug door;
 • Oude brug blijft zo lang mogelijk in gebruik tijdens bouw nieuwe brug.

Inzien en reageren

De concept Nota van Uitgangspunten kunt u van 12 juni 2019 t/m 24 juli 2019 hier bekijken:

Reageren

U kunt tot uiterlijk 24 juli 2019 reageren via de mail of met de post. Gebruik 'inspraakreactie Nota van Uitgangspunten Sloterbrug' als onderwerp.
Uw reactie kunt u sturen per  email aan: info@sloterbrug.nl  of met de post aan:

Gemeente Haarlemmermeer
Project Sloterbrug
t.a.v. dhr. Bram van Melis
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Na de inspraakperiode

Na 24 juli verwerken we alle reacties in een Nota van Beantwoording. Deze wordt openbaar gemaakt via de website en meegewogen bij de uitwerking van de definitieve Investeringsnota die dit najaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer en Amsterdam om daarover een besluit te nemen.

Inloopbijeenkomst

U kunt de stukken ook inzien en mondeling reageren tijdens een inloopbijeenkomst:

Inloopbijeenkomst
Datum Dinsdag 25 juni
Tijd 17.00 tot 20.00 uur
Plaats Molen van Sloten, Akersluis 10 in Amsterdam