.

Flora en fauna

 


Afbeelding van een reiger, karper en egel. 

Badhoevedorp is een prachtig groen dorp met veel verschillende diersoorten. Er is een plan gemaakt om de flora en fauna te beschermen en te behouden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor de nieuwe wijk Quatrebras. Naast het plaatsen van vleermuiskasten treffen we onder andere de volgende maatregelen:  
 

 

  • Bij de aanleg van de laan in park Quatrebras worden grotere bomen geplant. Zo ontstaat er een natuurlijke verbinding tussen het nieuwe park Quatrebras en park De Veldpost.
  • Ten zuiden van de Schipholweg wordt park De Veldpost ontwikkeld, als onderdeel van de groene AS. Door de bomenrij staat het park in verbinding met park Quatrebras.
  • Een van de eilanden in de vijver van het Wandelbos blijft bestaan. Dit is een favoriete broedplek voor de reigerkolonie.
  • Er worden vervroegd watergangen gegraven bij de nieuwe woonwijk Quatrebras en het bedrijventerrein Lijndenhof. Dit zorgt voor een extra foerageergebied voor vleermuizen.
  • Het (gedeeltelijk) dempen van sloten of watergangen wordt uitgevoerd in de richting van sloten die gehandhaafd blijven. Zo kunnen vissen en amfibieën uitwijken.

Bekijk hier het  PDF Natuuronderzoek Wandelbos Badhoevedorp, Grontmij, december 2015 (2.6 MB)