De Veldpost

De aanleg van De Veldpost begint met de twee hectare van het park links op de kaart. In fase 1 van het park komen heuvels die een uiteindelijke hoogte van drie tot zeven meter krijgen, met daarop groen en ook bomen.

 

Werkzaamheden

Begin februari 2017 zijn de werkzaamheden gestart in de omgeving van De Veldpost. Inmiddels is aan de zuidkant van de toekomstige sportvelden van De Veldpost de bouwweg aangelegd. Deze krijgt de naam Veldpostpark. Langs de bouwweg is een nieuwe tocht aangelegd. Inmiddels is het water gegraven, de bouwweg en de sanering zijn klaar. Het transport van de grond vanuit park Quatrebras naar De Veldpost is gestart en in het najaar is begonnen met de aanleg van de baan van Kombij Atletiek. De atletiekbaan is begin 2018 klaar. Het nieuwe clubhuis kan medio mei in gebruik worden genomen. 

Planning en fasering

Sinds september vindt het transport van de grond plaats. Dit gebeurt vanuit Quatrebras via de route Amsterdamse baan, Schipholweg, Sloterweg en vervolgens via de bouwweg langs Sportpark De Veldpost. Om het gebied te kunnen bereiken is inmiddels een tijdelijke brug neergelegd.
 

Bereikbaarheid en hinder

De woningen/bedrijven langs de Sloterweg blijven bereikbaar.  Er kan enige hinder ontstaan door bouwverkeer dat vanuit de bouwweg de Sloterweg oprijdt.
 

Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Ron Kardol via telefoonnummer 0900 1852 of een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. o.v.v. “Werkzaamheden De Veldpost”.