.

Begeleidingsgroep Sloterbrug

De vervanging van de Sloterbrug is een gezamenlijk project van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. De Sloterbrug verbindt Badhoevedorp met Sloten. De projectgroep vindt het belangrijk om te weten hoe de vervanging leeft binnen Badhoevedorp en Sloten. Daarom heeft de projectgroep een begeleidingsgroep in het leven geroepen.
Begeleidingsgroep Sloterbrug tijdens hun eerste bijeenkomst

Begeleidingsgroep Sloterbrug tijdens de eerste bijeenkomst  

De begeleidingsgroep bestaat uit bewoners en ondernemers uit de omgeving van de brug:

 • Vertegenwoordigers van de dorpsraden van Badhoevedorp en Sloten
 • Buurtvereniging Nieuwe Meer
 • Bewoner Burgemeester Amersfoortlaan
 • Afgevaardigde Woonschepen Overleg Osdorp Slotervaart (WOOS)
 • Business Club Badhoevedorp en een ondernemer uit Sloten
 • Onbeperkt Nieuw-West (komt op voor de belangen van mensen met een visuele beperking)
 • Fietsersbond Haarlemmermeer en Amsterdam

Welke vragen komen aan de orde in de begeleidingsgroep? De begeleidingsgroep denkt mee over vragen als:

 • Hoe passen we de nieuwe brug goed in de omgeving?
 • Hoe houden we goed rekening met alle verkeersdeelnemers?
 • Hoe verbeteren we de verkeersveiligheid bij de nieuwe brug?
 • Wat doen we om te zorgen dat de nieuwe brug geen extra autoverkeer aan trekt?

Bijeenkomsten

De begeleidingsgroep voor de nieuwe Sloterbrug kwam al een paar keer bij elkaar om na te denken over de uitgangspunten voor de nieuwe brug. Om deze nog beter te kunnen bepalen is ze in 2019 in de ochtendspits tweemaal ter plekke gaan kijken hoe het nu (mis) gaat op de huidige brug. Omgevingsmanager Bernard Kroeger is de voorzitter van de begeleidingsgroep. Bent u op zoek naar verslagen van deze bijeenkomsten? Mail dan naar info@sloterbrug.nl.

Meer informatie

Heeft u andere vragen dan hierboven aan informatie staat vermeld? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Bernard Kroeger via het telefoonnummer 0900-1852 of via e-mail: info@sloterbrug.nl of B.Kroeger@amsterdam.nl

Bedieningstijden

Informatie over bedieningstijden van de huidige Sloterbrug vindt u op de website vaarweginformatie.nl

Logo Haarlemmermeer en Amsterdam