.

Bedrijvenparken

Op twee locaties in Badhoevedorp worden bedrijven- en kantorenlocaties ontwikkeld: bedrijvenpark Lijndenhof en in de verre toekomst Badhoevedorp-Zuid.

Lijndenhof

Lijndenhof wordt een bedrijventerrein voor hoogwaardige kantoren en bedrijven in een groene omgeving. Hier wordt ruimte geboden aan lokale, regionale, nationale en internationale bedrijven. Het gaat om clustering van lokale bedrijven of om hoogwaardige internationale bedrijven die relatief veel kantoormeters op de kavel nodig hebben. Naast bedrijven is er op Lijndenhof ook ruimte voor andere voorzieningen, zoals een motorbrandstofverkooppunt, een fastfoodketen of een hotel. Het westelijk deel van Lijndenhof is globaal bestemd voor bedrijven (tot en met categorie 3.2) met een uitwerkingsplicht. 


Veranderende marktvraag

De situatie op de commerciële markt, de dynamiek rondom Schiphol en Amsterdam en de lange doorlooptijd van de realisatie van het programma (scope van tien jaar), maakt dat er flexibel omgegaan wordt met de veranderende vraag vanuit de markt. In de verdere planvorming houden we hier rekening mee.


Voorbeeld

Lijndenhof ligt direct naast het bestaande bedrijvenpark Airport Businesspark Lijnden (ABL) en is door water gescheiden. ABL is een goed functionerend, parkachtig bedrijventerrein en is het voorbeeld voor Lijndenhof.
 

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan neemt u contact op met Koen Wagemakers via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl o.v.v. Lijndenhof.


Badhoevedorp-Zuid

Badhoevedorp-Zuid is het gebied ten zuiden van de Schipholweg, tussen de A4, de nieuwe A9 en de Sloterweg. Dit gebied is gereserveerd als bedrijven- en kantorenterrein, maar dat is uitgesteld tot na 2040.