Bedrijvenparken

Op drie locaties in Badhoevedorp worden bedrijven- en kantorenlocaties ontwikkeld: bedrijvenpark Lijnden, Lijndenhof en Badhoevedorp-Zuid.

Bedrijvenpark Lijnden

Bedrijvenpark Lijnden is een representatief bedrijvenpark met ruimte voor kleinschalige lokale en regionale bedrijven. Het ligt aan de oostkant van Badhoevedorp. Er is veel aandacht besteed aan het groen en er zijn mooie waterpartijen rondom het park. Het bedrijvenpark is niet alleen via de A9 met de auto goed bereikbaar, maar ligt ook voor het verkeer naar Amsterdam gunstig aan de T106 naar Amsterdam. Naast het bedrijventerrein staat een hotel en de woonwerkkavels bieden ruimte voor een combinatie van wonen en werken. Het bedrijvenpark heeft een goed functionerende parkmanagementvereniging.

Het terrein is geschikt voor bedrijven uit de milieucategorieën 1 tot en met 3. Aan de Melbournestraat worden in 2015/2016 in totaal 5 woonwerkkavels bebouwd. Het gaat om de strook tussen grofweg de Melbournestraat en de Hoofdweg. Inmiddels zijn alle kavels in optie of in ontwikkeling.  
 
Aanzicht bedrijvenpark Lijnden
Aanzicht bedrijvenpark Lijnden

De woonwerkkavels liggen op een mooie plek achter de huizen aan de Akerdijk, aan de noordzijde.  Die bebouwing heeft een dorpse uitstraling. Aan de zuidkant grenzen de woonwerkkavels aan de (overige) bedrijven van bedrijvenpark Lijnden. De kavels zijn ongeveer 1.400 m² tot 1.700 m² groot, ongeveer 50 tot 75 m¹ bij 100m¹.

Lijndenhof

Lijndenhof wordt een bedrijventerrein voor hoogwaardige kantoren en bedrijven in een groene omgeving. Hier wordt ruimte geboden aan lokale, regionale, nationale en internationale bedrijven. Het gaat om clustering van lokale bedrijven of om hoogwaardige internationale bedrijven die relatief veel kantoormeters op de kavel nodig hebben. Naast bedrijven is er op Lijndenhof ook ruimte voor andere voorzieningen, zoals een motorbrandstofverkooppunt, een fastfoodketen of een hotel. Het westelijk deel van Lijndenhof is globaal bestemd voor bedrijven (tot en met categorie 3.2) met een uitwerkingsplicht. 


Veranderende marktvraag

De situatie op de commerciële markt, de dynamiek rondom Schiphol en Amsterdam en de lange doorlooptijd van de realisatie van het programma (scope van tien jaar), maakt dat er flexibel omgegaan wordt met de veranderende vraag vanuit de markt. In de verdere planvorming houden we hier rekening mee.


Voorbeeld

Lijndenhof ligt direct naast het bestaande bedrijvenpark Airport Businesspark Lijnden (ABL) en is door water gescheiden. ABL is een goed functionerend, parkachtig bedrijventerrein en is het voorbeeld voor Lijndenhof.
 

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan neemt u contact op met Ben van der Waal via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl o.v.v. Lijndenhof.

Badhoevedorp-Zuid

Badhoevedorp-Zuid is het gebied ten zuiden van de Schipholweg, tussen de A4, de nieuwe A9 en de Sloterweg. Dit gebied is gereserveerd als bedrijven- en kantorenterrein, maar dat is uitgesteld tot na 2040.