.

Bedrijvenparken

Op twee locaties in Badhoevedorp worden bedrijven- en kantorenlocaties ontwikkeld: bedrijvenpark Lijndenhof en in de toekomst Badhoevedorp-Zuid.

Lijndenhof

Lijndenhof wordt een bedrijventerrein voor hoogwaardige kantoren en bedrijven in een groene omgeving. Hier wordt ruimte geboden aan lokale, regionale, nationale en internationale bedrijven. Het gaat om clustering van lokale bedrijven of om hoogwaardige internationale bedrijven die relatief veel kantoormeters op de kavel nodig hebben. Naast bedrijven is er op Lijndenhof ook ruimte voor andere voorzieningen, zoals een motorbrandstofverkooppunt, een fastfoodketen of een hotel. Het westelijk deel van Lijndenhof is globaal bestemd voor bedrijven (tot en met categorie 3.2) met een uitwerkingsplicht. 

Veranderende marktvraag

De situatie op de commerciële markt, de dynamiek rondom Schiphol en Amsterdam en de lange doorlooptijd van de realisatie van het programma (scope van tien jaar), maakt dat er flexibel omgegaan wordt met de veranderende vraag vanuit de markt. In de verdere planvorming houden we hier rekening mee.

Voorbeeld

Lijndenhof ligt direct naast het bestaande bedrijvenpark Airport Businesspark Lijnden (ABL) en is door water gescheiden. ABL is een goed functionerend, parkachtig bedrijventerrein en is het voorbeeld voor Lijndenhof.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan neemt u contact op met Koen Wagemakers via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl o.v.v. Lijndenhof.


Badhoevedorp-Zuid

Deelgebied Catharinahoeve in Badhoevedorp-Zuid, aan de Schipholweg, ligt tussen de A4, de nieuwe A9 en de Sloterweg. Het is nu nog een agrarisch gebied. Het is de bedoeling om hier de komende 10 jaar kantoren en bedrijven te maken. Hoe het gebied eruit komt te zien is nog niet bekend. Door de economische crisis en onvoldoende vraag naar nieuwe bedrijven- en kantorenterreinen heeft de ontwikkeling van dit gebied stilgelegen. Nu de markt weer aantrekt is het mogelijk om te starten met het uitwerken van het plan voor deze plek. Voor deelgebied Catharinahoeve zijn de eerste ideeën voor de aanpassing bedacht. De komende jaren moet nog veel worden onderzocht en uitgewerkt. Zo zullen de plannen bijvoorbeeld ook invloed hebben op de wegen in en om het gebied, want met de huidige verkeersstructuur is maar een deel van de plannen mogelijk. Ook wordt gekeken of in dit gebied woningbouw mogelijk is. Hiervoor wordt eerst het besluit over het bestemmingsplan Schuilhoeve afgewacht.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan neemt u contact op met Hilke de Vries via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl o.v.v. Badhoevedorp-Zuid