Afsluiting fietspad Leenderbos

Het fietspad tussen IJtocht en Leenderbos nabij de rotonde is afgesloten. Fietsers en wandelaars worden via de overzijde omgeleid.

Werkzaamheden en planning

Netbeheerder Liander breidt het elektriciteitsnet in Haarlemmermeer uit. Daarvoor moet langs de IJtocht, in de groenstrook langs Leenderbos tot aan het elektriciteitsstation Haarlemmermeer, graaf- en boorwerkzaamheden worden uitgevoerd. Nabij de rotonde wordt hiervoor een bouwplaats ingericht. De werkzaamheden geven (geluids)overlast. Aannemer Heijmans probeert de (geluids)overlast te beperken.

De werkzaamheden zijn van maandag 21 oktober tot eind januari 2020 en zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur.

Vragen over werkzaamheden

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Annemiek Verheijden van Heijmans via telefoonnummer 073 5435111 of 06 46147185. Of stuur een e-mail naar averheijden@heijmans.nl. Graag ‘Afsluiting fietspad Leenderbos’ in het onderwerp zetten.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de website van Liander.