Aanbouw en uitbouw

Controleer met de checklist of uw aanvraag compleet is. Dien de complete aanvraag in op de website van omgevingsloket.

Controleer op de website van het omgevingsloket of een omgevingsvergunning nodig is. Is een omgevingsvergunning nodig? Controleer dan met de checklist welke documenten u bij de aanvraag voegt. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een aan- of uitbouw heeft u de volgende documenten nodig:

Voor kleine aan- en uitbouwen, maximaal 5 meter hoog, vervalt de toets aan de bouwtechnische regelgeving. Uw aanvraag kan dan nóg sneller afgehandeld worden. De aan- of uitbouw moet wel aan het Bouwbesluit voldoen. Hiervoor bent u als aanvrager zelf verantwoordelijk. Welk document u aanlevert, staat hieronder vermeld.

Aanvraagformulier


Tekeningen

 • Een situatietekening (schaal 1:500 of groter) met daarop:
 1. De afmetingen van het perceel.
 2. De oppervlakte van de gebouwen op het perceel nu en na de verbouwing.
 3. Hoe het bouwwerk ligt ten opzichte van de weg en de grenzen van het perceel.
 4. Hoe het terrein ontsloten wordt.
 5. Hoe u de grond nu en na de verbouwing gebruikt.
 • Plattegrond (schaal 1:100) van het gebouw nu en na de verbouwing.
 • Gevelaanzichten (schaal 1:100) van het gebouw nu en na de verbouwing.
 • Langsdoorsnede (schaal 1:100) van het gebouw nu en na de verbouwing.

De volgende gegevens heeft u alleen nodig bij een uit- of aanbouw die hoger is dan 5 meter en die getoetst wordt aan de bouwtechnische regelgeving:

 • Horizontale en verticale details van de aan- en uitbouw (schaal 1:5 of 1:10) met alle maten.

Maatvoering​

 • Maatvoering (in millimeters) van:
 1. Plattegronden (volledig).
 2. Langsdoorsnede (volledig).
 3. Goot- en bouwhoogte van de aan- of uitbouw, gemeten ten opzichte van het aansluitend terrein.
 4. Hellingshoeken en dakvlakken (wanneer van toepassing).

De volgende gegevens heeft u alleen nodig bij een uit- of aanbouw die hoger is dan 5 meter en die getoetst wordt aan de bouwtechnische regelgeving:

 1. Vloerafscheidingen.
 2. Breedte, lengte en vrije hoogte van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten.
 3. Breedte en de op- en aantreden van nieuwe trappen.
 4. De hoogte van de eerste verdiepingsvloer gemeten ten opzichte van het aansluitende terrein.
 • Aanduidingen in de plattegronden (bijvoorbeeld door middel van arceringen) van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten.

Constructie

De volgende gegevens heeft u alleen nodig bij een uit- of aanbouw die hoger is dan 5 meter en die getoetst wordt aan de bouwtechnische regelgeving:

 • Berekening van de nieuwe constructie en een controleberekening van de bestaande constructie inclusief stabiliteit (conform Eurocodes als bedoeld in Bouwbesluit 2012).
 • Berekeningen moeten de volgende gegevens bevatten:
 1. Naam, telefoonnummer en emailadres van de constructeur.
 2. Inhoudsopgave.
 3. Inleiding met een werkomschrijving.
 4. Datum/versie nummer.
 5. Ondertekening.
 • Tekeningen (schaal 1:100) van de nieuwe en bestaande constructie.
 • Grondonderzoek naar draagkracht of sonderingsonderzoek t.b.v. controle bestaande fundering.
 • Er mag eventueel een bestaande sondering uit de omgeving (max. 30 m) worden ingediend.

Als er geen grondonderzoek naar de draagkracht wordt gedaan, maar een vergelijking tussen bestaande belasting en nieuwe belasting, wordt dit getoetst als een gelijkwaardigheidsprincipe.

Specifieke zaken:

 • Portaal inclusief verbindingen (berekening en schets/tekening).
 • Uitbouw op nieuwe fundering of bestaande fundering toetsen.

Overige zaken

 • Foto´s van de bestaande situatie inclusief belendende bebouwing.
 • Het materiaal- en kleurgebruik.
 • Heeft u een woning aan de Ringdijk en heeft u erfpacht? Dien dan ook de verklaring van het Hoogheemraadschap Rijnland in waarin akkoord wordt gegeven voor uw nieuw te bouwen bouwwerk.

De volgende gegevens heeft u alleen nodig bij een uit- of aanbouw die hoger is dan 5 meter en die getoetst wordt aan de bouwtechnische regelgeving:

 • De weerstanden tegen branddoorslag en –overslag (WBDBO).
 • De warmteweerstanden (Rc-waarden) van de uitwendige scheidingsconstructies.
 • De ventilatievoorzieningen plus het vermogen van de ventilatie.
 • Daglichtberekening.